FrittLiv´ Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Fotoberättelser - campingturer

Gallerier med fotoberättelser om campingturer med min husvagn i mellersta Sverige.

En del av bildserierna blir som små reseskildringar, ihop med sina korta bildtexter.
(OBS! Copyright / Upphovsrätt gäller för fotogallerierna!)

BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.8.3.7beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 1278 av personer² & 2549 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 46 av personer² & 113 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 32 personer², 27 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.4/person², 4.2/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 744 personer², 526 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.7/person², 4.8/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 43 av personer² & 85 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 24.8 personer² & 17.5 robotar²
- Robotar utgör 66.6% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 295 av personer, 2018-05-28
- Max unika besökare/24hr: 148 personer, 2018-05-28
- Max webbsidor/30dygn: 5168 av personer, 2018-08-06
- Max unika besökare/30dygn: 2663 personer, 2018-08-06
  Max statistik loggad sedan: 2017-12-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 6.4 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 4.3 (ms), inclusive Includetime: 2.0 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
FrittLiv, version: 4.7
Webbsidan uppdaterad:
Copyright © 2003-2017 Bosse at frittliv.autonomtech.se
Valid HTML5 ||
Webpage: server time: 17.9 ms, (incl. log: 11.9 ms) || Liten husvagn = Stora upplevelser längs vägen!