FrittLiv´ Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht
By AutonomTech.se Frittliv Campingwebb på Facebook

Fotoblogg 2018

Lite aktuellt från mitt camping- och friluftsliv den senaste tiden... bilder, foton och text.
< Fotoblogg 2017 Fotoblogg 2019 > Jag uppdaterar inte riktigt så ofta som en dagbok.
De mest aktuella bilderna är sorterade överst.
Sida 3
Nyare
Foton

Sida 1
Äldre
Foton
Sida 2 (3) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2023-08-14, 02:13
Foton: Fotograf Plåtarn Bosse
 1(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Temperaturkurvor
2018:07:09, 1/125 s, f/6.3, ISO3200
Temperaturkurvor som visar värmen i Överum, hyfsat centralt för min tur, under mina 8 dagars fri­campande. Speciellt de första dagarna var väl­digt varma. Körde totalt bara 231km, så luffade runt i ett makligt klimat­vänligt lugnt tempo (29km/dag).
MiniRoadTrip sommaren 2018
 2(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Badsjö
2018:07:08, 1/250 s, f/8.0, ISO100
Bra med liten husvagn, så jag kan komma in på parkeringen vid en liten badplats vid skogsjön här. Blir ju lite som att ha med en egen bad­hytt till stranden. Var härligt varmt bad­vatten denna rekordvarma sommar, så låg i länge och simmade.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 3(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Risten Lakviks Järnväg
2018:07:08, 1/250 s, f/8.0, ISO100
Kunde parkera i kanten av vad jag tror är buss­parker­ingen hos Risten - Lakviks Järn­väg. Funkade bra här som en längre paus, men inget ställe det är tillåtet att övernatta på.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 4(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Risten Lakviks Järnväg
2018:07:08, 1/160 s, f/6.3, ISO100
På väg tillbaka uppför backarna till Lakviks station, som utgör knut­punkt­en för Risten - Lakviks Järn­väg. Där finns ett trevligt café samt biljettförsäljning trafik­dagar.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 5(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Risten Lakviks Järnväg
2018:07:08, 1/250 s, f/7.1, ISO100
Hållplatsen nere vid sjön Risten, för Risten - Lakviks Järnväg. Här är några rastbord, en klippt gräs­matta och liten badstrand att pausa vid.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 6(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Risten Lakviks Järnväg, Risten - Lakviks Järnväg
2018:07:08, 1/200 s, f/6.3, ISO100>
Besöker museijärnvägen Risten - Lakviks Järnväg, där de i årets sommar­värmen med den höga brand­risken inte kan köra med sina ång­lok som de brukar. Så detta diesel­loket får dra vagnarna istället.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 7(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Adelswärdska schaktet, under reno­vering
2018:07:07, 1/60 s, f/8.0, ISO640
Insidan av gruvlaven över Adel­swärdska schaktet i Bersbo. Den är under reno­vering nu för att bevaras åt fram­tiden. Se fler foton
MiniRoadTrip sommaren 2018
 8(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Adelswärdska schaktet, Gruvlaven
2018:07:07, 1/100 s, f/14.0, ISO200
Gruvlaven över Adelswärdska schaktet i Bersbo, Bersbo koppar­gruvor. I den södra Öst­götska Bergs­lagen.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 9(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östgöta Bergslag
2018:07:07, 1/80 s, f/4.5, ISO100
Den lilla parkering med info-skylt över ett av gruv­om­råden i den södra Öst­göta Bergs­lagen. Funkar smidigt med liten hus­vagn såhär, även om margi­nal­erna kan bli små med den också ibland.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 10(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Uppvaktande kvigor
2018:07:07, 1/100 s, f/5.0, ISO100
Vandrade längs markväg långt in i en ängs­hage som såg helt obetad ut, för att komma till ett intressant gruvhål jag blev tipsad om. När jag läser på info-skylten där, som är omringad med skyddande el­stäng­sel, kommer fem nyfikna kvigor fram (ledarkvigan utanför bild). De är väl­digt närgångna, så funkar inte att gå runt där och fota / se på gruv­schakten. Har ca 750 m genom hagen tillbaka och blir närgånget uppvaktad / förföljd de första hundratalet meter, vilket känns lite olustigt. Kvigor är stora och tunga och kan vara lite bråkiga.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 11(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Faluröd stuga
2018:07:07, 1/100 s, f/5.0, ISO100
Finns så många vackra mys­iga falu­röda trä­stugor i Öster­göt­land, så jag blir nästan sjuk av läng­tan efter ett eget. Ofta i väl­digt fina miljö­er också. Är lätt att bli för­tjust i det Öst­götska land­skapet.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 12(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östgöta bergslag
2018:07:07, 1/125 s, f/5.6, ISO100
Tog en lång lunch-eftermiddags paus här i södra Öst­göta bergs­lag och vand­rade runt i de in­tres­santa miljö­erna. Träffade även på ett par ute med hunden som bodde i när­het­en och berätta intres­sant historia om trak­ten, samt tip­sade om ett annat fint ut­flykts­mål i när­heten. Fri­camp­ade inte här utan körde vidare.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 13(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östgöta bergslag
2018:07:07, 1/100 s, f/5.0, ISO100
Besöker ett gruv­område i södra Öst­göta bergs­lag med intressant hist­oria och miljö. Östgöta bergslag är väl­digt okänd. Bevarad under nam­net Åtvidabergs Ekomuseum.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 14(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östgöta bergslag
2018:07:07, 1/125 s, f/5.6, ISO320
Besöker en nedlagd gruva i södra Östgöta bergslag. Jag luffar runt och upplever gammal industri­kultur i Öst­göta bergs­lag under min road-trip denna sommaren, vilket är in­tressant. Här gammalt gruv­schakt.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 15(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östgötsk landsväg
2018:07:07, 1/60 s, f/4.0, ISO160
Färden längs den lilla lands­vägen leder åter in i skogs­berg­bygden, med sling­rande back­iga vack­ra vägar och mil­jöer. Bara så mysigt...
MiniRoadTrip sommaren 2018
 16(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östergötland
2018:07:07, 1/160 s, f/7.1, ISO100
Luffar vidare med hus­vagnen i mak­ligt tempo längs små lands­vägar genom ytter­li­gare en vacker Öst­götsk dal­gång.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 17(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östergötland
2018:07:07, 1/160 s, f/7.1, ISO100
Det Östgötska land­skapet är väl­digt vackert, med sina mindre gårdar och små­skaliga jord­bruk i en annars skogs­berg­bygd, här i de östra del­arna av land­skapet.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 18(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Säby Västerskog
2018:07:06, 1/80 s, f/4.5, ISO250
Fricampar över natten på den lilla parker­ingen till Säby Väster­skog Ur­skog. Var lite trångt att vända här samt inte så mycket plats, så per­fekt med liten hus­vagn.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 19(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Säby Västerskog, Säby Västerskog Ur­skog
2018:07:06, 1/60 s, f/4.5, ISO400
Besökte Säby Västerskog Ur­skog med sina 200 till 400 år gamla träd. Finns trevliga vandrings­leder, dock bit­vis lite krävande pga ned­fallna träd­stammar (lågor). (Se fler foton)
MiniRoadTrip sommaren 2018
 20(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Forsaström
2018:07:06, 1/125 s, f/6.3, ISO100
Tog en lång paus här i Forsa­ströms industrilandskap och strosade runt och njöt av den gamla industri­kul­turen. Väldigt avkopplande mysiga miljöer. Inget ställe man kan över­natta på, samt en smal, tvär, knix­ig och brant ned­fart här som funkar med min lilla husvagn, men inte med större husbil eller husvagn.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 21(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Forsaströms järnbruk, Åtvidabergs Ekomuseum
2018:07:06, 1/100 s, f/5.0, ISO100
Den gamla unika vattenkvarnen i Forsa­ström. Forsa­ströms järn­bruk er­höll privi­le­gium år 1725, så är gammal industri­historia här. Är en del av Åtvidabergs Ekomuseum.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 22(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Forsaströms järnbruk
2018:07:06, 1/250 s, f/8.0, ISO100
En av de fint bevarade bygg­nader­na vid Forsaströms järnbruk. Är en väl­digt lugn ro­givan­de miljö här längs Stor­ån. Ligger längs­med vägen genom vackra Ukna­dalen.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 23(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Vattenkvarn, Forsaströms
2018:07:06, 1/125 s, f/5.6, ISO100
I Forsaströms industri­landskap ligger den gamla vatten­kvarnen bevarad. Kvarnens ålder­domliga maskineri är väl­bevarat och vid speciella till­fällen kan besökare åter få höra vatten­hjulets ryt­miska skovel­tag och se hur det går till att mala mjöl. Kvarnrörelsen upphörde 1952.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 24(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Forsaström
2018:07:06, 1/160 s, f/6.3, ISO100
Det fina Bruksmagasinet som haft någon form av vatten­kraft i sig, då vatten­kanalen mynnar ut där från gaveln. Är en del av gamla Forsa­ströms industri­landskap längs Storån. Mellan sjöarna Get­ryggen och Båt­sjön bildar Storån fyra fall om totalt 28m, vilka nytt­jades.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 25(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Övre industriområdet
2018:07:06, 1/200 s, f/7.1, ISO100
Parkerade här i trädskuggan för att vandra runt och titta lite på kultur­historian i Falerums Övre industri­område, där Wiaholms garvare­gård m.fl. vackra miljöer ligger. Här låg förr från 1700-talet och framåt 1970 ett pärl­band av små­skalig indu­stri­verk­sam­het som drevs med hjälp av Stor­åns vatten­kraft.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 26(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Wiaholms garvaregård
2018:07:06, 1/60 s, f/4.0, ISO100
Den gamla garvaregården är fint re­noverad och in­rymmer ett mu­seum. Wiaholms garvare­gård.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 27(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Wiaholms garvaregård
2018:07:06, 1/320 s, f/8.0, ISO100
Wiaholms garvaregård är en del av Falerums gamla industri­område som ligger utspritt längs Storån.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 28(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Wiaholms garvaregård
2018:07:06, 1/200 s, f/7.1, ISO100
Wiaholms garvaregård, Falerum, som har anor från 1740-talet ligger i fin miljö intill Storån. Den nuvarande garveri­byggnaden härrör från mitten av 1800-talet. I rörelsen ingick även skomakeri, färgeri och smedja.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 29(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Uknadalen, Ukna­dalen
2018:07:06, 1/320 s, f/9.0, ISO100
Landsvägen genom den vackra Ukna­dalen. Öster­göt­land har många vackra dalar om­givna av bergs­höjder, många av dem rätt små med oftast ett små­skaligt upp­odlat land­skap.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 30(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Fricamping
2018:07:05, 1/250 s, f/8.0, ISO100
Här fanns en öppen bra vänd­slinga för timmer­bilar, med bra sol­till­gång för sol­cellerna. Men jobbigt varmt sommar­väder. Dock hyfsat skönt ute att sitta i camping­stolen på skugg­sidan av hus­vagnen.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 31(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Skogsväg
2018:07:05, 1/125 s, f/5.6, ISO100
Kör in på en liten skogsbruks­väg för att försöka hitta ett fri­camping­ställe att övernatta på. Men blev sista gången denna turen, för på kvälls­nyheterna hörde jag om flera stora skogs­bränder i när­heten i Öster­götland och den extrema brand­risken i värmen. Vill inte riskera att bli instängd såhär av skogs­brand!
MiniRoadTrip sommaren 2018
 32(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Edsbruk
2018:07:05, 1/200 s, f/8.0, ISO100
Bostadslänga på Eds Bruk med den blå vattenspegeln i Edsån framför.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 33(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Herrgården
2018:07:05, 1/640 s, f/8.0, ISO100
Herrgården på Eds Bruk, med den röda Kvarn­bygg­naden till vänster.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 34(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Järnbruksruin
2018:07:05, 1/60 s, f/8.0, ISO100
Ruinen av det gamla Järn­bruket från 1670 på Eds Bruk. Hela gamla Eds Bruk har anor från före 1000-talet.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 35(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Edsgården, Västra Eds Hembygdsförenings
2018:07:05, 1/250 s, f/6.3, ISO160
Edsgården (1700-tal), Västra Eds Hembygdsförenings hem­bygds­gård. En vacker fin timmer­byggnad! Skänkt av Eds Säteri 1961.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 36(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Lanthandel
2018:07:05, 1/200 s, f/8.0, ISO100
Är fascinerande så många små lant­handlar och andra små­affärer det fanns förr ute på lands­bygden i små sam­hällen! Och att man fort­far­ande ser så rik­liga spår efter den tids­epoken, som här.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 37(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Edsbruk
2018:07:05, 1/320 s, f/8.0, ISO100
Den lilla parkeringen i Edsbruk som låg bra till med fin sjöutsikt, där det med knapp nöd gick att få in mitt ekipage trots så liten husvagn. Men skönt att hamna lite i träd­skugga med vagnen i denna sommar­värme! Var P till en liten badplats, och ingen plats man kunde över­natta på.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 38(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Lunchpaus, Edsbruk
2018:07:05, 1/250 s, f/8.0, ISO100
Hittade en fin park­ering med enkel rast­plats i Edsbruk för en lite längre lunch­paus. Skönt att äta lunch ute under träd­skugga i värmen.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 39(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Röd stuga
2018:07:05, 1/320 s, f/6.3, ISO200
Östergötland lär vara det stug­tät­aste land­skapet med röd stugor. Denna är nog en ganska typ­iska sådan, av de lite större Öst­götska stug­orna.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 40(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Sommarhetta
2018:07:04, 1/8 s, f/6.3, ISO3200
Är extremt varmt väder sommaren 2018! Blir jobb­igt varmt i hus­vagnen, så är svårt att vila inne där dag­tid. Men mitt tropik­klassade 12V kompressor­kylskåp håller kylan fint. Ska tåla +43°C i om­givande luft, vilket det gör galant :-)
MiniRoadTrip sommaren 2018
 41(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Faluröd stuga
2018:07:04, 1/250 s, f/8.0, ISO100
Kompisens trevliga falu­röda stuga. Ligger mysigt vid sidan om all­far­vägarna i vacker natur.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 42(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Sandstrand
2018:07:04, 1/200 s, f/8.0, ISO100
Jag och kompisen låg i länge och simmad i det ljumma sjö­vattnet. Fin liten sand­strand här.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 43(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Glesbygdsvy
2018:07:04, 1/250 s, f/7.1, ISO100
Bara så vacker Öst­götsk gles­bygds­vy över sjö­nära bond­gård.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 44(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Strömpulsladdning, ström­pulsad
2018:07:04, 1/6 s, f/5.0, ISO3200
Min strömbuffrande RC-krets ger verk­ligen förstärkt ström­pulsad ladd­ning vid under­hålls­laddning. De fulladdade bly­batterierna laddas med 0,7A medel­ström via korta ström­pulser på 17,6A vid 30Hz. Inne­bär att batteriet bara får ladd­ström 4% av tiden och övrig tid pausas ladd­ningen, vilket är väl­digt bra för livs­läng­den ihop med ström­puls­erna.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 45(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östgötsk grusväg
2018:07:04, 1/200 s, f/7.1, ISO100
Den lilla gruvägen in till en kompis stuga, genom kuperad terräng med en riktigt brant lös­grus­backe lite senare längs vägen.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 46(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Vägbro
2018:07:04, 1/200 s, f/8.0, ISO100
Ovanligt gedigen bro för att vara på en liten lokal åter­vänds­grus­väg. Men trev­lig promenad­väg i sommar­värmen bort till natur­reser­vat.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 47(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östergötland
2018:07:04, 1/250 s, f/7.1, ISO100
Älskar det variations­rika vackra Öst­götska land­skapet :-)
MiniRoadTrip sommaren 2018
 48(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Frukostutsikt
2018:07:04, 1/200 s, f/7.1, ISO100
Frukost med fin morgon­sol över äng­en ned mot sjön, utan­för hus­vagnen. Livet är gott :-)
MiniRoadTrip sommaren 2018
 49(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Kvällsvy
2018:07:03, 1/60 s, f/4.0, ISO800
Fin kvällsvy utanför husvagns­fönstret, med sol­nedgång över sjön.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 50(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Träelstolpe
2018:07:03, 1/320 s, f/6.3, ISO125
Dessa kreosot­impregnerade trä­el­stolparna med 3-fas 380V el­kraft är lite som en symbol för gles­bygden, upplever jag.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 51(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Stenbalansering
2018:07:03, 1/250 s, f/6.3, ISO100
Någon som gjort en sten­balan­sering högt upp i ett fönster i en gammal kyrko­ruin. Blev ju ganska vackert.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 52(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Sjöutsikt
2018:07:03, 1/320 s, f/6.3, ISO400
En liten vandring ned mot sjön ger vackra ut­sikter. Gillar alla dessa röda trä­hus i Öster­götland!
MiniRoadTrip sommaren 2018
 53(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Östgötsk småväg
2018:07:03, 1/160 s, f/5.6, ISO100
Andra övernattning, på fin liten grus­yta vid en liten låg­trafikerad lokal asfalt­väg. Står nära en sjö här med vacker utsikt.
MiniRoadTrip sommaren 2018
 54(54)
Förstora / MagnifyMiniRoadTrip sommaren 2018, Solnedgång
2018:07:02, 1/60 s, f/4.5, ISO400
Första övernattningen ute i Östgötsk skog, med vacker sol­nedgång. Så mysigt att vara på rull igen på liten road-trip med hus­vagnen!
MiniRoadTrip sommaren 2018

Sida 3
Nyare
Foton

Sida 1
Äldre
Foton
Sida 2 (3) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2023-08-14, 02:13
Foton: Fotograf Plåtarn Bosse

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.024 second(s) servertime to complete.
Liten husvagn = Stora upplevelser längs vägen!
Webpage: server time: 65.4 ms, (incl. log: 28.9 ms) ||