FrittLiv´ Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Tips, Kunskap, Fakta, Erfarenheter, Teknik

Lite webbsidor där jag samlar kunskap på ett överskådligt sätt - översikt

Jag samlar successivt på mig fakta, kunskap och erfarenheter ifrån flera olika källor, som jag sedan bearbetar till överskådlig, lättillgänglig och praktiskt användbar kunskap. Fyller på efterhand de närmsta åren! Är mycket sådant som jag själv behöver veta som (nybliven) husvagnsägare.


Ämne Innehåll
LED 12V ljuskällor LED-lampor i jämförelse med andra ljuskällor - strömförbrukning, livslängd, ljusutbyte, färgtemperatur, etc. Kunskap och fakta som gör valet lättare.
FuktRisk Inneklimat Husvagn - MögelRisk Utvärdering och uppföljning av relativ fuktighet inne i husvagn med avseende på mögelrisk.
Dels en faktabakgrund med bl.a. ett MögelRiskDiagram, dels uppföljning via datalogger (mätning) av fukt och temp i min husvagn och utvärdering av marginaler mot mögelrisk.
Även förslag på hur man håller relativ fuktighet på säker nivå i uppställd husvagn.
Risknivåer för Fuktkvot Värden / tabell för risknivåer för fuktkvot samt jämförelse med Relativ Fuktighet, med tanke på fuktmätning i husvagn / husbil.
Soldriven Sorptionsavfuktare Solsorptionsavfuktare, beskrivning av teknisk funktion, utförande, foton samt utvärdering via datalogger. Utformad för användning i husvagn.
Enkel & billig Gör-Det-Själv-konstruktion, helt driven direkt av solvärme!
Mobil 12V elförsörjning Genongång av olika tekniklösningar för mobil 12V elförsörjning - laddbooster, solpanel, elverk, bränslecell. 12Volt elförsörjning utan tillgång till 230V nätanslutning.
LaddBooster
Laddning från bilen
Snabbfakta om laddbooster och laddning från bilen till husvagnen.
Solpanel / Solcell
Solel 12V
Snabbfakta om solpanel till husvagn / husbil.
Dimensionering av Solelanläggning Allmänna tips hur man dimensionerar en 12V solelanläggning för sin husvagn / husbil - effekt på solpanel samt batterikapacitet.
FrittLiv´s Kalkylator för Solelsystem
2013-02-22
Dimensionering av ett solelsystems solpaneleffekt och batterikapacitet.
Visar även hur solelen klarar camping olika årstider vid olika campingmönster.
Även analys av befintligt solelsystem eller vald ny solpanel före inköp.
Solelenergi på djupet - fakta om vad som påverkar Avancerat / djupt om hur man dimensionerar en 12V solelanläggning för sin husvagn / husbil / hus - effekt på solpanel samt batterikapacitet. Kunskap om solel och solenergi och de bakomliggande faktorerna som påverkar utbytet under årstiderna.
Blybatteri / Fritidsbatteri Snabbfakta om att få lång livlängd och bra kapacitet ur sina blybatterier.
BatteriMätare / BatteriMonitor Om några olika batterimätare med länkar. Övervakar laddningsnivån i blybatteriet.
Solcellsladdning av blybatterier Solelladdning av blybatterier i off-grid tillämpningar.
Utforskning och kunskapsuppbyggnad kring laddning av blybatterier.
Driftsstatistik för solelsystem Driftdata från en solladdregulators inbyggda datalogger.
Soleldata över laddning och hur solpanelerna på en husvagn levererar ström.
Timmerhus och dess värme Mekanismen bakom varför timmerhus håller värme så bra. En hypotesutvärdering.
 
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 548 av personer² & 1170 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 16 av personer² & 56 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 11 personer², 17 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 3.3/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 297 personer², 265 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.8/person², 4.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 18 av personer² & 39 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 9.9 personer² & 8.8 robotar²
- Robotar utgör 68.1% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 295 av personer, 2018-05-28
- Max unika besökare/24hr: 148 personer, 2018-05-28
- Max webbsidor/30dygn: 5168 av personer, 2018-08-06
- Max unika besökare/30dygn: 2663 personer, 2018-08-06
  Max statistik loggad sedan: 2017-12-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 56.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 15.5 (ms), inclusive Includetime: 5.0 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 105 ms, (incl. log: 79.9 ms) || Liten husvagn = Stora upplevelser längs vägen!