FrittLiv´ Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht
By AutonomTech.se Frittliv Campingwebb på Facebook
PV Calculator Icon

Kalkylator små Solelsystem II

Effektbehov solpanel & batteri­kapacitet vid solel

Dimensionering av 12V / 24V / 48V off-grid solcellssystem, ver.2

Typ husvagn, husbil, fritidsstuga eller mindre åretruntboende.

OBS! Under utveckling, använd ej att dimensionera med!!!
Använd för dimensionering Kalkylator små Solelsystem ver.1
Hämta data för solpanelers strömproduktion för en geografisk plats visad i diagram fungerar nu och kan användas. Så prova gärna den delen och få kunskap ur.
Beskrivning av kalkylatorn:

Med Kalkylator små Solelsystem II beräknar / dimensionerar du den solpaneleffekt du behöver off-grid för att klara önskad strömförbrukning under de månader du vill, samt beräknar samtidigt den batterikapacitet du behöver för rimligt stabil robust drift.
Man kan beräkna för olika batterityper och olika systemspänning för batteribanken.

Görs för den lutning och orientering i väderstreck man önskar för solpanelerna och för önskad geografisk plats. Samt kan göras för flera olika användarmönster årets olika månader, som kontinuerlig drift, användning under weekend varje vecka eller med olika antal veckor mellan.
Beräkningarna baseras på solpanelernas genomsnittliga strömproduktion i verkligt väder, utifrån data av drygt 10 års statistik från EU Science Hub. Samt görs för olika marginal mot vädervariation, där man kan påverka hur stabil säker drift man vill dimensionera för.

Kalkylatorn ger ett solcellssystem som fungerar fint i praktisk drift, baserat på >10 års er­faren­het från min off-grid anläggning utifrån omfattande ingenjörsmässig uppföljning och analys!
Kalkylatorn är även validerad mot några olika externa källor samt ver.1 under 7 års nyttjande.
Dock kan man aldrig få 100% tillförlitlig ström­för­sörj­ning från väderberoende solcellsström!

Kalkylatorn ger en bra ekonomisk balans mellan kostnaden för batterier och solcellspaneler vid blybatterier, för effektmarginal mellan 1,75ggr till 2,5ggr, dåligt-väder-reserv på 3-5dygn samt övrigt rekommenderade värden, med rätt inmatad strömförbrukning (2020 års prisnivåer).
Ger ett solcellssystem som rimligt snabbt återladdar batterierna efter lite längre dåligt väder.

Kalkylatorn är gratis och helt reklamfri att använda - jag står privat för kostnader & arbete.
Men är fasta kostnader, så din beräkning kostar mig inget extra - bara skoj om den används!
Är mitt bidrag att försöka göra världen till en lite bättre plats, min hobby med webben.

Föregångaren finns kvar och kan användas: Kalkylator små Solelsystem ver.1.

Det är EU Science Hub, The European Commission´s science and knowledge service / © Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) som står för datan / statistiken till Kalkylatorn här, för hur mycket ström man får från sina solpaneler i verkligt väder utifrån flera års mätdatainsamling. Datan för solcellselen kommer från många års satellit data över Europa. Så en riktigt säker seriös datakälla. Kartor, färgkodad soldata

Utöver detta påverkar vädrets variation mycket, vilket jag tar med i parametern "Effektmarginal" för att klara den mindre solelsproduktionen vid sämre väder än genomsnittligt enligt väderstatistiken, så man får en rimligt rubust och tillförlitligt dimensionerad off-grid solcellsanläggning.

Kalkylatorns gränssnitt är optimerat för ett webbläsarfönster på 360x560 CSS pixlar eller större, men fungerar hyfsat på mindre också.
Diagrammen på webbsidan känner av skärmens pixeldensitet (via devicePixelRatio) och utnyttjar den fullt ut för bästa skärpa på högupplösta (HiDPI) retina-skärmar. (Än så länge är det bara diagrammet för Terrängskugga, men de andra ska uppdateras.)

Kalkylatorn är baserad på FrittLiv´s dimen­sion­erings­modell för vilken solpaneleffekt och batteri­kapacitet man behöver för husvagn. Även för husbil och nu bra för off-grid fritidshus.
Nu i version 2 med fler funktioner, bättre data­underlag, mer flexibel samt bättre för off-grid.
Med statistisk standardavvikelse för hur sol­cells­strömmen varierar månadsvis över många år.
Dimensioneringsmodellen ger en bra förståelse för tankarna bakom hur systemet beräknas.
Visar sig även nu långt senare stämma med den Australiska standarden "AS/NZS 4509.2, Stand-alone power systems System design", beskriven i denna design-riktlinje för off-grid.
Själva beräkningsmodellen är även validerad mot extern resurs här nedan.

Lästips hos FrittLiv, off-grid kunskap el:

Olika kunskap kring batterier, laddning, solladdregulator, etc:
Välja batterityp för off-grid
Lämpligt urladdningdjup för olika blybatterier
Välja PWM- eller MPPT-solladdregulator
Överspänningsskydd (åskskydd)

Användarvillkor:

Användarvillkor för FrittLiv´s Kalkylator för solelanläggningar Genom att använda solelkalkylatorn här nedan accepterar man att man (I) använder den på egen risk medveten om att det alltid kan smyga sig in fel i sådan här programvara trots noga validering, samt (II) att man inte ber om någon hjälp eller stöd från FrittLiv´s webbmaster kring sitt dimensionerande eller beräknande av sitt off-grid solcellssystem.
Användandet är gratis både kommersiellt och privat och tänkt att förbli så, samt webbsidan är reklamfri och utan spårning.

Vanlig feedback på funktionalitet samt synpunkter på förbättringar är dock alltid välkomna!

Diagrambilder är tillåtna att kopieras och användas annan stans, oredigerade.
Länka helst då till denna Kalkylator små Solelsystem II.

Det har tagit mycket tid och analyserande för mig att ta fram denna till synes enkla och kanske självklara dimensioneringsmodell som jag bjuder på här, och inte minst att koda och implementera den i en webbaserad kalkylator. Utöver det kan jag inte ställa upp på att hjälpa till eller svara på frågor för någons privata behov av att dimensionera sin off-grid solelanläggning.
Ni får hålla tillgodo med detta underlaget och räcker inte det får ni vända er till proffs på området (men högst tveksamt om ni får bättre råd eller data där).

Geografisk platsdata hämtas online från Open Street Map samt produktionsdata för solcellerna online från EU science hub tjänsten PVGIS i Kalkylator små Solelsystem II. Är seriösa säkra källor, men webmaster kan inte garantera riktigheten i datan från dessa två källor.

Användartips:

Alla dataparametrar för beräkningen sparas under en aktiv beräkningssession!
Datan sparas bara lokalt i din webbläsare samt raderas när webbsidans flik / tab stängts.
Vald indata bibehålls då mellan varje beräkning, så man lätt bara kan göra småmodifieringar.
1. Sök dig fram till önskat resultat genom att beräkna om med nya småmodifierade indata.
Eller se om det blir strömförbrukning vid boende-perioder eller kontinuerlig strömförbrukning (typ: larm, wifi, kyl) som blir dimensionerande, genom separata beräkningar för de två fallen.
2. Skifta sedan till att analysera några olika solpaneleffekter som finns att köpa, för slutligt val.
3. Man kan även beräkna / dimensionera för t.ex. sommar i Sverige och analysera för vinter i södra Frankrike / Spanien eller tvärtom, så en solcellsinstallation fungerar för båda platserna.
4. Är någon inställning svår att förstå så använd den förvalda standardinställningen.
Alla förvalda standardinställningar är sunt valda, så är bra för en enklare beräkning.
5. Klicka Full Screen toggle, App-view (uppe till höger) för att visa i helskärmsläge (=App-view). Bra på mobil.
6. Klicka på inmatningsfältens rubrik så markeras dess innehåll, för enklare redigering.
7. Öppna / stäng popin-infotexter med klick / touch på i för info och tips om de olika delarna i Kalkylatorn, samt kan även stängas genom att klicka / toucha i infotext-boxen.
OBS! All beräkning gäller för solcellspaneler med direkt solljus, utan skuggning!
Denna Kalkylatorn använder både JavaScript och sessionStorage för att fungera!

1. Hämta / ange Latitud och Longitud för plats att beräkna för:

i
GEO-data:
i
Geografiska namn, ange minst ett:
i


Landsnamn - måste anges:

Geografiska koordinater (WGS84 DD):
i

°

°
Se om OK plats på Open Street MapData: © OpenStreetMaps bidragsgivare, Nominatim
1. Alla postnummer finns inte med.

2. Hämta PVGIS statistisk solcellsströmdata till beräkningar:

i
PVGIS = Photovoltaic Geographical Information System (EU).
PVGIS-data:
Solpanel-placering:
Solpanelernas vinkel / lutning mot himlen:

°
0° = horisontellt
0° ≤ slope ≤ 90°
0° är bra för husvagn

 
Väderstrecket solpanelerna riktas mot:

°
Syd: 0°, Nord:±180°
Väst: 90°, Öst:-90°
Syd 0° ger mest ström
Solcells-teknologi:
i
Montage-plats:
i
Horisont-skugga terräng:
i
Diagram över horisontens skugga.
Horisontens skugghöjd för vald geografisk plats samt Solhöjdskurvor
      Sommarsolstånd solhöjd
      Vintersolstånd solhöjd
      Terrängskugga solhöjd
      Orientering Solpanel

Effektmarginal, väderstatistik:
i

Effektmarginalens storlek väljer du nedan i stycket 4. Beräkna / analysera utifrån hämtad PVGIS data.
Diagram hämtade data & beräkning:
Månadsgraf över solpanels energiproduktion, för webbläsare som stödjer canvas.
PVGIS: Solcellsenergi per månad per 100 Wpblå staplar (Statistik år yyyy-yyyy)
i Årsproduktion: ?(kWh/år)/100Wp
MaxkWh / MinkWh = ?ggr (månads-staplar  )
MaxkWh / MinkWh = ?ggr (effektmarginal-kurva  )
Platsens höjd över havet: ?(m)OBS! Kontrollera så fördelningen av solcellsenergin per månad i diagrammet ser OK ut! I norra Europa är lika höga staplar fel - prova då en närbelägen ort. Har sett detta en enda gång då jag provat. Ska var lägre vintertid!

3. Beräkna Strömförbrukning:

Väntar med att utveckla denna steg 3. - Får komma i en uppdatering senare!
i
Indata beräkna strömförbrukning:
Alla värden gäller per dygn (24h):
Ström direkt från batterierna 12-48V DC:
Ström via 230V växelriktare:
Växelriktare, data:
Strömförbrukare 230V:
Extern Laddning (ej solcell):
Nätladdare 230V, fordonsgenerator husbil / husvagn / båt, vindkraft, etc, snitt per 24h:
Watt = Volt x Ampere, 1kW = 1000W

4. Beräkna / analysera utifrån hämtad PVGIS statistisk solcellsströmdata:

Välj de olika parametrar / förutsättningar solcellssystemet ska kalkyleras / analyseras för.
Dimensionerar solpaneleffekt och batterikapacitet eller analyserar vad viss solpaneleffekt räcker till.
Kalkylator-beräkningsparametrar:
Kalkylator mode:
i
Beräkna solpaneleffekt / batterikapacitet, Analysera för vald solpaneleffekt.
Solpaneleffekt att analysera för:

Wp
Typ av solladdregulator:
i

Batteri-typ:
i
Systemspänning batteri:
Off-grid solcellssystemets batterispänning.
Måttenhet för strömmängd / energi:
Den sort / enhet som används för indata & beräkningar:
Strömförbrukning:
Batterikapacitet:
1 kWh = 1000 Wh, Wh = Ah x Volt x 1,06
Strömförbrukning att dimensionera för:
i

Wh/dygn
Batterikapacitet per 12V batteri:

Ah
För att beräkna antal batterier som behövs.
Dåligt-väder-reserv, "energy autonomy":
i
Det antal dygn (24h) man ska klara sig utan ström från solpanelerna i dåligt väder:
- (dygn batteridrift).
Effektmarginal2 stabil drift:
i
Nytt val av effektmarginal uppdateras i diagrammet ovan, där du även väljet hur PVGIS månadsstatistiken för vädervariation ska tas med och påverka effektmarginalen.
Urladdningsdjup DOD dåligt-väder-reserv:
i
Användarmönster off-grid boende:
i
1. Boende långa perioder i sträck:
(Eller dimensionering för kontinuerlig strömförbrukning.)
Typ 1-3 veckor sammanhängande eller mer, för:
2. En weekend 48h varje vecka:
3. En weekend 48h var 2:a vecka:
4. En weekend 48h var 3:e vecka:
5. En weekend 48h var 4:e vecka:
6. Egendefinierat boendemönster:
i
dygn i sträck (á 24hr), var :a/e vecka, dimensioneras för:© FrittLiv

5. Resultat av beräkning / analys:

Resultat beräkning / analys för off-grid:
i
Resultat Kalkylator små Solelsystem II:
PVGIS data för: , 12V elsystem
Brukande: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
Solcellsström1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
(Ah/dygn)
Kontinuerligt2 NaN4
2d varje vecka NaN
2d var 2:a vecka NaN
2d var 3:e vecka NaN
2d var 4:e vecka NaN
0d var 0:e vecka3 NaN
i
      = Strömförsörjning med solel mycket osäker, sannolikt räcker det inte alls till vald förbrukningen.
      = Sannolikt OK strömförsörjning med solel mindre än 1/2 månaden, utifrån den indata man valt.
      = Sannolikt OK strömförsörjning med solel mer än 1/2 månaden, utifrån den indata man valt.
      = Sannolikt OK strömförsörjning med solel hela månaden, utifrån den indata man valt.
      = Detta campingmönster blir dimensionerande med gjorda val och indata.
  125   = Denna månad blir dimensionerande med gjorda val och indata.
  125   = Siffran anger antal Watt solpanel som beräkningen föreslår för gjorda val och indata.
Parameterarna för off-grid solcellssystemet:
Strömförbrukning8 :  NaN Ah/dygn
Effektbehov solpaneler5 :  NaN Watt
Kapacitetsbehov 12V batterier6 :  NaN Ah
Rekommenderat antal 5Ah 12V batterier7 :  st - (x)
Dåligtväderreserv vid st 5Ah 12V batteri :  NaN (dygn)
Vald solpanellutning (0° = horisontellt) : ?
Vald solpanelorientering (0° = Syd) : ?
Vald Solcells-teknologi : ?
Vald Montage-plats : ?
Vald effektmarginal, vädervariation : ?
Med väderstatistik i effektmarginal : ?
Vald dåligtväderreserv, batteri : ?
Valt max urladdningsdjup batteri9 : ?
Vald batterityp : ?
Vald systemspänning batteri : ?
Vald typ av solladdregulator : ?
Verifiering hos PVGIS off-grid analys:
i
PVGIS Off-grid PV systems beräknar hur solpanelintallationen håller batterierna laddade årets olika månader.
Diagram över horisontens skugga.
PVGIS Power production estimate for off-grid PV system at end of day
    Dygn med batteri ≥30% SOC 
    Dygn med batteri i OK PSOC 
    Dygn med batteri 100% SOC 
    Dygn med batteri <30% SOC

SOC: State Of Charge, laddstatus
PSOC: Partiell State Of Charge, partiellt / delvis laddat, dvs OK driftsområde 100% SOC bör AGM-blybatteri uppnå ≥14% av dagarna per månad i snitt, och ≥5% för blykol.
OBS! Jag kan inte helt säkert garantera att jag inte ha något fel i beräkningsmodellen, men har gjort mitt bästa!
All användning sker på egen risk, jag / FrittLiv friskriver mig / oss från allt ansvar från felaktiga resultat etc!
Men finns lite feedback som bekräftar bra funktionalitet (2020).
Beräkningsresultaten är även validerade mot några olika externa källor!
Beräkningarna / dimensioneringen sker utifrån mina tankar och idéer - finns andra synsätt, idéer & kalkylatorer!
Mina tankar och idéer har mognat fram under lång tid, utifrån kunskap samt praktisk erfarenhet vid campande!
(Jag har även sysslat mycket med att utvärdera teknik via FMEA, mätning, validering, korrelation och kausalitet under mitt ingenjörsyrkesliv.)

2.)
Effektmarginal, utförligare beskrivning:
Solpaneleffekt Wp marginal för rimligt stabil drift även vid sämre väder än genomsnittligt enligt väderstatistiken.
Solinstrålningen varierar betydligt mer inom en månad än flerårig statistik för en hel måndad visar i variation.
x,xggr = Wp effekt­marginal för att klara sig vid sämre väder än det som den statistiska månads­sol­el­strömmen visar.
1,0ggr = Behöver utnyttja 100% av genomsnittlig statistisk solcellsström för beräknad solpaneleffekt.
=> Vid 1,0ggr effektmarginal är det stor risk att strömmen inte räcker fram till nästa dag med solsken!
1,25ggr = Klarar sig på 80% av genomsnittlig statistisk solcellsström, ger vissa små marginaler för sämre solväder.
1,5ggr = Klarar sig på 67% av genomsnittlig statistisk solcellsström.
1,75ggr = Klarar sig på 57% av genomsnittlig statistisk solcellsström, ger rimliga marginaler för sämre solväder.
=> Vid 1,75ggr effektmarginal är det rimligt stor chans att strömmen räcker fram till nästa dag med solsken.
=> Med dagens solpanelpriser (Maj 2013, ca 1.400kr för 100W) bedömmer jag att 3 dygns dåligväderreserv och 1,75ggr effektmarginal är ganska optimalt för off-grid camping i husvagn, men är väldigt personligt hur man bedömer detta.
=> Ger ofta en bra basström i mulet väder samt klarar även dygnets strömförbrukning en del molniga dagar.
2,0ggr = Klarar sig på 50% av genomsnittlig statistisk solcellsström.
2,5ggr = Klarar sig på 40% av genomsnittlig statistisk solcellsström. Snabbare återladdning av batterierna.
=> Kan vara ett bra val för tryggare strömförsörjning nu (2020) när solpanelpriserna blivit så låga.
3,0ggr = Klarar sig på 33% av genomsnittlig statistisk solcellsström, ger större marginaler för sämre solväder.
=> Vid 3,0ggr effektmarginal bör solcells­strömmen räcka till för hela dygnet även de flesta lätt molniga dagar!
=> Mörkare mulna dagar ger dock inte all ström och riktigt mörka stunder, typ åskregn, får man ingen ström alls.
Resultat: 1,0ggr = lägst beräknad solpanelseffekt, 3,0ggr = högst beräknad solpanelseffekt.
OBS! Med ökad effektmarginal kan korta solstunder utnyttjas bättre, samt återladdningstiden av batterierna efter regnväder bli kortare, så man snabbt igen får fyllt på en strömbuffert i batterierna för nytt sämre väder!
Ökad effektmarginal ger en bättre basström i normalt molnigt väder, så man klarar sin strömförbrukning längre då.
Vid minst 1,5ggr "Effektmarginal" kan man välja 70% urladdningsdjup för blybatterier, vilket spar batterikostnader.
Väljer man en längre "Dåligtväderreserv" för batterierna här under, kan man välja en något mindre "Effektmarginal" här, då batterierna med mer reserv får större förmåga att buffra för vädervariationer. Men vill man bättre klara mer långvarigt sämre väder än statistiskt medelväder så behövs effektmarginalen.
Hög effektmarginal kan ge för hög laddström till blybatterier i solväder om inte solladdregulatorn begränsar den.


Nedanför här är gamla koden ver.1, som successivt plockas bort efter hand som nya innehållet kodas ovanför och görs funktionellt. Är mitt arbetssätt.

 

Dimensionera ny solelanläggning eller analysera befintlig - välj mod

Användarmod:
Checked 1. Dimensionera / beräkna en ny solelanläggning, effektbehov solpaneler.
Checked 2. Analysera val av solpaneleffekt för standardmodul eller en befintlig solelanläggning.

Växla användarmod, som du vill använda för solelkalkylatorn, genom att klicka på knappen.

 

Indata för beräkning av strömförbrukning

Strömförbrukning: (Ah/dygn), strömförbrukning i husvagn (12V system).
Den genomsnittliga strömförbrukningen man räknar med att ha (max 500Ah/dygn, ≈6kWh/dygn).

 

Indata för hur solpanelernas effekt samt batterikapacitet ska dimensioneras

Geografisk plats:
PVGIS-data:
Innan du använder dessa beräkningar för något seriöst, bör du läsa Info om soleldatan.


, välj en geografisk plats i listan.
Välj den geografiska plats som är närmst det campingområde du vill dimensionera solelanläggningen för.
Indata från den nedrullningsbara listan ovan gäller för kristallin kiselsolpanel, vid valt 10% systemförluster.
Alternativt:
Klistra in data för vilken plats som helst i hela Europa samt valt väderstreck och solpanels lutning m.m., från PV potential estimation utility (EU-kommissionen) i nedan textfält.
OBS! Gör beräkningen där för 1 kWp "Installed peak PV power" och 10% "Estimated system losses" då det är dessa värden som denna kalkylator utgår från!
Annars blir allt fel här, då beräkningsmodellen räknar om värden utifrån detta!EU-soldata
I EU-solelresultatet, markera resultattext enligt bilden till höger och kopiera samt klistra in i textfältet här ovan till vänster. Då kan kalkylator själv välja ut rätt data ur den textmassan.
Blir mer manuellt jobb, men ger möjlighet att dimensionera för alla platser i Europa, samt lutning / väderstreck!
Campingmönster:
(för solpaneleffekt)
Kryssa för nedan de månader du vill kunna campa med OK solel med de olika campingmönstren.
Kalkylatorn kommer använda den kombination som kräver högst solpanelseffekt för dimensioneringen.
OBS! Månaderna Jan, ½ Nov och Dec är väldigt solfattiga och är inte rimliga att försöka klara sig på solel i Sverige!
Kryssa bara för månader hos ett campingmönster du vill ska vara med och dimensionera din solelanläggning!
Alla campingmönster får oavsett kryssade månader, ett framräknat resultat för vilka månader de har OK med solel.
Kryssade månader får även utskrivet beräknat effektbehov för solpanelerna, både vid analys och dimensionering!


1. Långa perioder i sträck, typ 1-3 veckor sammanhängande eller mer, dimensioneras för:
2. Camping en helg i 2dygn (48hr) varje vecka, dimensioneras för:
3. Camping en helg i 2dygn (48hr) varannan vecka, dimensioneras för:
4. Camping en helg i 2dygn (48hr) var tredje vecka, dimensioneras för:
5. Camping en helg i 2dygn (48hr) var fjärde vecka, dimensioneras för:
6. Egendefinierat campingmönster:
Camping dygn i sträck (á 24hr), var :e vecka, dimensioneras för:

Välj ett eget campingmönster, utan att kryssa för några månader, så visar resultattabellen i vilka månader det är OK.
Kryssa bara för önskade månader, om du vill att dessa ska vara med och dimensionera solpanelens effekt.
Effektmarginal2):
(solpaneleffekt vs  
vädervariationer)  

Effektmarginal för att klara den mindre solelsproduktionen vid sämre väder än genomsnittligt enligt väderstatistiken.
x,xggr = x,xggr effektmarginal för att klara sig vid sämre väder än det som ger den statistiska medelsolelströmen.
1,0ggr = Behöver utnyttja 100% av genomsnittlig statistisk solcellsström för beräknad solpaneleffekt.
       => Vid 1,0ggr effektmarginal är det stor risk att strömmen inte räcker fram till nästa dag med solsken!
1,25ggr = Klarar sig på 80% av genomsnittlig statistisk solcellsström, ger vissa små marginaler för sämre solväder.
1,5ggr = Klarar sig på 67% av genomsnittlig statistisk solcellsström.
1,75ggr = Klarar sig på 57% av genomsnittlig statistisk solcellsström, ger rimliga marginaler för sämre solväder.
       => Vid 1,75ggr effektmarginal är det rimligt stor chans att strömmen räcker fram till nästa dag med solsken.
       => Ger ofta en bra basström i mulet väder samt klarar även hela dygnets strömförbrukning en del molniga dagar.
2,0ggr = Klarar sig på 50% av genomsnittlig statistisk solcellsström.
2,5ggr = Klarar sig på 40% av genomsnittlig statistisk solcellsström. Snabbare återladdning av batterierna.
       => Kan vara ett bra val för tryggare strömförsörjning nu (2020) när solpanelpriserna blivit så låga.
3,0ggr = Klarar sig på 33% av genomsnittlig statistisk solcellsström, ger större marginaler för sämre solväder.
       => Vid 3,0ggr effektmarginal bör solcells­strömmen räcka till för hela dygnet även de flesta lätt molniga dagar!
       => Mörkare mulna dagar ger dock inte all ström och riktigt mörka stunder, typ åskregn, får man ingen ström alls.

1) Ju fler dygns dåligväderreserv man har, desto bättre klarar man sig fram till nästa dag med solsken! Med dagens solpanelpriser (Maj 2013, ca 1.400kr för 100W) bedömmer jag att 3 dygns dåligväderreserv och 1,75ggr effektmarginal är ganska optimalt för off-grid camping i husvagn, men är väldigt personligt hur man bedömer detta.

Resultat: 1,0ggr = lägst beräknad solpanelseffekt, 3,0ggr = högst beräknad solpanelseffekt.
OBS! Med ökad effektmarginal kan korta solstunder utnyttjas bättre, samt återladdningstiden av batterierna efter regnväder bli kortare, så man snabbt igen får fyllt på en strömbuffert i batterierna för nytt mörkt mulet väder eller regnväder!
Ökad effektmarginal ger en bättre basström i normalt molnigt väder, så man klarar sin strömförbrukning längre då.
Vid minst 1,5ggr "Effektmarginal" kan man välja 70% urladdningsdjup för blybatterier, vilket spar batterikostnader.
Väljer man en längre "Dåligtväderreserv" för batterierna här under, kan man välja en något mindre "Effektmarginal" här, då batterierna med mer reserv får större förmåga att buffra för vädervariationer. Men vill man bättre klara mer långvarigt sämre väder än statistiskt medelväder så behövs effektmarginalen.
Vid hög effektmarginal kan man få för hög laddström till blybatterier i solväder om inte solladdregulatorn begränsar det.
Dåligtväderreserv:
"energy autonomy"
(blybatteri)
- (dygn) batteridrift.
Det antal dygn (24hr) som batterikapaciteten ska räcka till att ge ström i dåligt väder, då solpanelerna ger noll ström.
Men är även viktigt som en strömbuffert för att klara många dygn då solpanelerna inte ger tillräckligt med ström.
Med t.ex. 3 dygns dåligtväderreserv klarar man sig 6 dygn då solpanelerna bara ger hälften av förbrukad ström.
Man kan även skapa sig ytterligare marginaler genom att minska sin elförbrukning vid dåligt tillgång på solel.
För ett fritidshus kan nog 5 - 7 dygn vara lämpligt, beroende på hur man använder det. Vikt avgör mer i husvagn.
Jag gissar väldigt grovt på 7 - 14 dygn för rimligt trygg solelförsörjning i off-grid permanentboende i litet hus.
Vid 3dygn eller mer "Dåligväderreserv", samt minst 1,5ggr "Effektmarginal", kan man välja 70% urladdningsdjup för AGM.
Urladdningsdjup:
(blybatteri)
DOD.
Data: Max urladdningsdjup (DOD) för olika blybatterier, för rimlig livslängd. Gäller för "dåligtväderreserven" ovan.
Välj 50% om det blir ganska ofta som batterierna kommer laddas ur så djupt, som typ vid dimensionering enbart för helgcamping eller om man valt kort "Dåligtväderreserv" och / eller låg "Effektmarginal".
Välj 50% vintertid, för dels blybatteriets frysrisk, dels den långa återladdningstiden!
Välj 70% om det är mer sällan man når detta urladdningsdjup, typ vid vald lite längre "Dåligtväderreserv" och lite högre "Effektmarginal", vid dimensionering inkluderande veckocampingturer.
Att nå kring 50% urladdningsdjup regelbundet i batterierna är mest ekonomiskt, sett strikt ur batterikostnad över tid (och då är 70% DOD för beräkningen bäst val för de allra flesta anläggningar) - The 50% rule for deep cycle batteries.
Peukerts formel:
(blybatteri)
i beräkningen av batterikapacitetsbehov.
       
Peukerts formel innebär att tillgänglig strömmängd man kan ladda ur ett blybatteri är beroende av urladdningsströmmens storlek. Vid lägre strömmar får man tillgång till mer strömmängd än batteriets nominella kapacitet, vilket påverkar hur mycket nominell batterikapacitet som behövs. Visat sig inte påverka antalet batterier som rekommeras ur beräkningarna.
Solladdregulator:
Typ av solladdregulator. PWM = Pulse Width Modulation, MPPT = Maximum Power Point Tracker.
PWM ger längre batterilivslängd för blybatterier.
MPPT ger 15-25% mer ström från solpanelerna.
FrittLiv´s dimensioneringsmodell ger 20% mindre ström för en PWM-regulator.
Läs om: Att välja MPPT- eller PWM-solladdregulator
1 PWM-regulator är ett udda ovanligt val till LiFePO4 (litium) batterier, så man måste försäkra sig om att de klarar av att begränsa laddspänningen på rätt sätt då dessa är väldigt känsliga för överladdning! Jag vet ej om PWM-regulator är OK till LiFePO4 / Litium batterier.
Väderstreck:
(solpanel)
solpanelriktning.
Det väderstreck som en lutande solpanel är riktad mot, för sitt dimensionerande effektbehov.
Har ingen alls betydelse för horisontellt placerade solpaneler, som blir oberoende av väderstreck.
OBS! Har man kopierat in PVGIS-data direkt från EU:s "PV potential estimation utility" webbsida används ej denna.
Solpanellutning:
(solpanel)

Den lutning som panelerna är monterade med (0° = horisontellt).
För camping under de 4-5 vintermånaderna är horisontellt placerade solpaneler olämpligt, då solen står för lågt.
OBS! Har man kopierat in PVGIS-data direkt från EU:s "PV potential estimation utility" webbsida används ej denna.
Batterienhet: (Ah), kapacitet för varje enskild batterienhet.
Den kapacitet i Ah som varje enskilt batteri har, för att räkna fram antal batterier som behövs.
Ex. är 75Ah vanligt för fritidsbatterier, samt 100Ah för djupurladdningsbatterier för solelsystem.
Utför:
Utför den dimensioneringsberäkning som fyller i resultattabellen nedan, utifrån valda indata.


Resultattabell för dimensionering av solelanläggning för husvagnscamping

Beräkningsresultaten / beräkningarna är verifierade mot de erfarenheter jag har av 100% off-grid campande med solel i min husvagn sedan 2007 med olika mycket solpaneleffekt samt strömförbrukning i olika väder, och stämmer väl med de erfarenheterna!
Beräkningsresultaten är även validerade mot några olika externa källor!
=> Jag är därmed nu extra övertygad om att kalkylatorns resultat stämmer!
Finns även lite feedback som bekräftar en bra funktionalitet (2020).


PVGIS data för: , 12V elsystem
Campingmönster och tillgänglig strömmängd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Totalt
Strömmängd från solpanel (Ah/dygn),
statistiskt medelvärde för NaNW solceller1
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
(Ah/dygn)
NaN
(Ah/år)
Camping 2-3 veckor i sträck off-grid2 INF INF INF 128 -
Camping helg 2dygn (48hr) varje vecka 3.4 -
Camping helg 2dygn (48hr) varannan vecka 1.7 -
Camping helg 2dygn (48hr) var tredje vecka 1.1 -
Camping helg 2dygn (48hr) var fjärde vecka 0.86 -
Camping 2dygn i sträck var 6:e vecka3 0.57 -
Strömförbrukning4 :  12.0 Ah/dygn - -
Effektbehov solpaneler5 :  NaN Watt - -
Kapacitetsbehov 12V batterier6 :  51 Ah - -
Rekommenderat antal 75Ah 12V batterier7 :  1st - (0.69x) - -
Dåligtväderreserv vid 1st 75Ah 12V batteri :  4.3 (dygn) - -
Vald solpanellutning (0° = horisontellt) :  0° - -
Vald solpanelorientering (väderstreck) :  Syd - -
Vald effektmarginal, vädervariation :  1.75 (ggr) - -
Vald dåligtväderreserv, batteri :  3 (dygn) - -
Vald beräkning, batterikapacitetsbehov6 :  Utan Peukert´s formel - -
Valt max urladdningsdjup batteri9 :  70% (DOD) - -
Vald typ av solladdregulator :  MPPT - -

1) Statistisk soleldata från PV potential estimation utility (EU-kommissionen), (statistiska källdata referenser).
    OBS! Ah/dygn-värdena här är ut från solladdregulatorn, så blir olika för PWM- resp. MPPT-regulator!
2) Gäller i princip för långvarig camping helt på solel.
3) Egendefinierat campingmönster från inmatad data högre upp.
4) Genomsnittlig strömförbrukning utifrån inmatad data högre upp.
5) Dimensionerat effektbehov utifrån inmatad data - välj närmast std storlek (ev. avrunda uppåt för mer marginal).
6) Vid Peukert´s formel används här medelvärdet av Peukert´s exponent för olika batterityper (= lite osäkert).
   Vid stora strömbehov, typ 12/230V växelriktare med hög effekt, kan större batterikapacitet behövas!
7) Utifrån framräknat behov av batterikapacitet. Avrundas nedåt vid decimalt < ,25, uppåt vid ≥ ,25. Gör eget val!
8) Medelströmförbrukning för respektive campingmönsters period (Ah/dygn).
9) Utnyttjas för hela dåligt-väder-reserven kapaciteten, dvs rätt sällan.
Färgkodning (görs utifrån vald effektmarginal):
      = Strömförsörjning med solel mycket osäker denna månad. Sannolikt räcker det inte alls till vald förbrukningen.
      = Sannolikt OK strömförsörjning med solel mindre än 1/2 månaden, utifrån den dimensioneringsdata man valt.
      = Sannolikt OK strömförsörjning med solel mer än 1/2 månaden, utifrån den dimensioneringsdata man valt.
      = Sannolikt OK strömförsörjning med solel hela månaden, utifrån den dimensioneringsdata man valt.
      = Detta campingmönster blir dimensionerande med gjorda val och indata.
  125   = Denna månad blir dimensionerande med gjorda val och indata.
  125   = Siffran anger antal Watt solpanel som dimensioneringsberäkningen föreslår för gjorda val och indata.
OBS! Jag kan inte helt säkert garantera att jag inte ha något fel i beräkningsmodellen, men har gjort mitt bästa!
All användning sker på egen risk, jag / FrittLiv friskriver mig / oss från allt ansvar från felaktiga resultat etc!
Men finns lite feedback som bekräftar bra funktionalitet (2020).
Beräkningarna / dimensioneringen sker utifrån mina tankar och idéer - finns andra synsätt, idéer & kalkylatorer!
Mina tankar och idéer har mognat fram under lång tid, utifrån kunskap samt praktisk erfarenhet vid campande!
(Jag har även sysslat mycket med att utvärdera teknik via FMEA, mätning, validering, korrelation och kausalitet under mitt ingenjörsyrkesliv.)

Versionshistorik för solelkalkylatorn & kvalitetsreferenser

Versionshistorik för solelkalkylatorn & kvalitetsreferenser

Version
Datum

Beskrivning

PV Calculator Icon
1.6
2020-12-09

Validering mot extern källa:


Hittade PVGIS "Battery performance for off-grid PV system", där det räknas fram hur batteriernas laddstatus är i slutet av varje dag vid off-grid drift för ett visst solcellssystem. Visar sig att min dimensionering i "Kalkylator små Solelsystem I" för Maj, Juni, Juli & Augusti ger exakt det önskade resultatet där i PVGIS analys av off-grid systemets drift i verkligt väder med samma data!
Så ytterligare en bekräftelse / validering för min beräkningsmodell!
Resultaten i nedan tabell / diagram är för samma data:
Data Kalkylator små Solelsystem ver.1
Data PVGIS "Battery performance for off-grid PV system"
För att bedömma hur mycket Effektmarginal som behövs kan man titta på hur mycket vädervariationer påverkar enligt PVGIS data för åren 2005-2016 samt med den för årsproduktionen optimala solpanellutningen 43° i rakt sydlig riktning här i Norrköping:
Årsproduktion: 94.4±5.7(kWh/år)/100Wp, vilket då är ±6% variation.
Variationen för årets olika månader under samma tidsperiod är större, med ett par exempel:
Mars: 8,5±3,9(kWh/år)/100Wp, dvs ±46% i variation
Juli: 12,8±2,4(kWh/år)/100Wp, dvs ±19% i variation
Sept: 9,2±2,6(kWh/år)/100Wp, dvs ±28% i variation

Och väderberoende variationen per vecka är då än större, vilket är den man är väldigt beroende av i en off-grid solcellsinstallation! Med en dåligt-väder-reserv på 3-5dygn får man oftast minst 50% av sitt strömbehov från solcellerna som då ger minst 6-10dygns drift, vilket gör att en vecka är den tidsperiod som är i fokus vid off-grid! Med runt ±30% vädervariation på månadsbasis känns en effektmarginal på 1,75ggr (±43% i strömvariation) på veckobasis rimlig. Speciellt när den statistiska standardavvikelsen på månadsbasis tas med i beräkningarna.

Så en Effektmarginal på 1,75ggr känns bra balanserat, vilket även verifieras i diagrammen ovan.
Med det kan Effektmarginalen sägas vara validerad, förutom från all praktiskt erfarenhet av 14 års off-grid där beräkningarna också visat sig ge önskad stabil balanserad drift med solcellssystemet.
Se även Extern referens - Standards Australia nedan:
2.0 Alpha
2020-12-04

Uppdaterat och formaterat om texter:


Uppdaterat och formaterat om beskrivande texter och infotexter så de blir mer lättlästa, mer informativa samt tydligare. Även prioriterat så den viktigaste information kommer först i texterna.
2.0 Alpha
2020-12-03

Alla info / instruktioner under i-icon:


All instruerande information för användning göms nu i popin-boxar man kan klicka fram.
På liten skärm scrollas de automatiskt fram till bästa läsposition när de visas.
Samt hela användargränssnittet styrs nu av gemensamma CSS-classer.
2.0 Alpha
2020-11-25

Fixat JavaScript bugg (09:15):


Hade en tidsjakt i JavaScript som ibland under speciella sällsynta förhållande anropade en funktion innan variabler var definierade som funktionen använder. Nu villkorat med att variablerna måste vara definierade innan de används. Helt stabilt så!
2.0 Alpha
2020-11-21

Förhandsvisning av Kalkylator små Solelsystem II:


Officiell förhandsvisning av kalkylatorn, där man kan hämta hem produktionsdata för ens solpanelers lutning och orientering i väderstreck samt för en geografisk plats varhelst i hela Europa och Afrika, samt delar av Asien och Amerika.
Beräkning av vilken solpaneleffekt man behöver finns ännu inte färdig.
Nu även hos Off-grid Sverige 2020-11-26 12:10.
1.7
2020-11-18

Uppdaterat Användarvillkoren:


Lagt till om källorna data hämtas omline från i Kalkylator små Solelsystem II, samt några småjusteringar i texterna. Lagt till om att gratis att använda både kommersiellt och privat.
1.6
2020-08-08

Extern referens - Standards Australia:


Standarden "AS/NZS 4509.2, Stand-alone power systems System design" beskriver dimensionering av off-grid solcellssystem på samma sätt som denna Kalkylator beräknar och dimensionerar efter! Bekräftar min dimensioneringsmodell, som jag utvecklat många år innan jag läste detta!
Den beskriver mitt begrepp Dåligt-väder-reserv som "days of autonomy".
Samt mitt begrepp Effektmarginal som "oversupply co-efficient, i.e. a capacity oversize factor".
Förespråkar även att dimensionera AGM-blybatterier för 70% DOD för dåligt-väder-reserven:
"This guideline recommended 5 days of autonomy with a maximum depth of discharge of 70%:
• It allowed for a number of cloudy days before the system owner might need to start a generator.
• It provided a daily depth of discharge of less than 20% and resulted in the lead acid battery having a high cycle life.
Då 70% DOD sker så sällan då och den dagliga regelbundna urladdning blir så liten som 10%-30% DOD som då ändå ger en lång bra livslängd och mest ekonomisk drift för blybatterierna.
Står väldigt mycket mer intresant i den rapporten och standarden, som ger fullt stöd åt mitt sätt att dimensionera och bygga upp off-grid solcellssystem på med systemdesign - en extremt bra konfirmation av min kunskap kring detta! Stärker hur seriös denna Kalkylator är!
Beskrivs i den väldigt intressanta rapporten:
Oversized PV arrays and Battery Days of Autonomy in Stand-Alone Power systems
Av: Geoff Stapleton Managing Director, GSES (Global Sustainable Energy Solutions):

Standarden: AS/NZS 4509.2:2010 (R2017)
Scope: "This Standard sets out requirements and guidance for the design of stand-alone power systems with energy storage at extra-low voltage used for the supply of extra-low and low voltage electric power in a domestic situation [off-grid PV-systems]. Equipment up to the system output terminals is covered. The principles in this Standard are equally applicable to other systems including commercial and industrial applications and should be considered in the design of those systems. Optimization of system design considering time of energy use is not covered by this Standard."

"Standard AS/NZS 4509.2:2010, Stand-alone power systems System design:
 • Typical days of autonomy to be 2 days for systems with automatic start generator.
 • 2 to 3 days of autonomy for systems with manual start, with the number of days determined in consultation with the user.
 • For systems without generators the days of autonomy should be 4 or 5 days but with consideration provided for local weather conditions such as the possibility of multiple days of low solar irradiance."
 • I Sverige med fokus på klimatet och miljön vill man nog dimensionera enligt sista alternativet utan generator, oavsett om man har generator eller ej. Men kanske ned mot 3 dygns dåligt-väder-reserv "days of autonomy" för mobila fritidsboenden, även om 4-5 dygn är bäst där med.
Denna standard gäller både i Australien och i Nya Zeeland.
-------
Även detta i artikeln "Lead carbon batteries are a cost-effective option for off-grid energy storage":
"Lead type batteries have low recommended depth of discharge (DOD). For grid-connected solar-plus-storage systems, this is almost always a negative – but with off-grid systems it can actually be a positive. Low DOD means that less of the battery´s nominal capacity (in kilowatt-hours, or kWh) can actually be used on a regular basis. If a battery has a 10kWh capacity but only 30% DOD, it´s actual usable capacity is only 3kWh. Because they have no grid connection, off-grid systems must be designed with several days (at least 3) of ´energy autonomy´ – the amount of time they can go without solar resources (e.g. periods of heavy rain) to recharge the batteries. The two upshots of all this is that lead-type batteries allow energy stored at ´deeper´ discharge [70% DOD AGM / 90% DOD Lead-Carbon] to be accessed on the relatively rare occasions that it is needed [at end of ´days of autonomy´], and on regular days the low [10%-30%] DOD means the battery life is extended. By contrast, a household investing in a lithium-ion [LiFePO4] battery bank for their off-grid system would end up paying a lot more [for regular deep cycle capacity], even though most of the capacity will only be used occasionally, without having the benefit of extended lifespan. [2016]": källa
Se även validering med PVGIS ovan:
1.6
2020-07-03

Justerat texter:


Gjort några hjälptexter tydligare, för mer generell off-grid inriktning.
(Från att i början varit inriktad mest mot husvagn och husbil.)
1.5
2020-06-28

Fått lite feedback från användare:


 • "Har använt Kalkylatorn flitigt och enligt egna erfarenheter fungerar den tillförlitligt."
 • "Bosse jag har använt den på tre [off-grid] anläggningar jag byggt och det har fungerat som tänkt! Tackar för mycket användarvänlig kalkylator."
 • "Stort tack, har haft nytta av den flera gånger, vilket jobb du lagt ned!"
 • Har heller inte fått ett enda klagomål på Kalkylatorn eller dess beräkningsresultat sedan jag la ut den på Internet 2013, med flera tusen gjorda beräkningar under åren. / Webmaster
 • Se även Extern referens - Solforskare nedan
1.5
2019-06-26

Justerat texter:


Lagt till ett förtydligande för beräkningen:
6) Vid stora strömbehov, typ 12/230V växelriktare med hög effekt, kan större batterikapacitet behövas!
1.4
2018-09-16

Justerat texter:


Lagt till ett förtydligande för beräkningen:
OBS! All beräkning gäller för solcellspaneler med direkt solljus, utan skuggning!
Samt småjusterat någon annan liten text för ökad tydlighet.
1.3
2017-08-31

Justerat texter:


Under "Urladdningsdjup" lagt till den förklarande texten: Välj 50% vintertid, för dels blybatteriets frysrisk, dels den långa återladdningstiden!.
Ändrat sidtiteln till svensk text: Kalkylator små Solelsystem - beräkna solcellseffekt & batterikapacitet.
Snyggat till och förtydligt lite i textern under "Effektmarginal".
1.2
2017-07-05

Små justeringar för snabbare tabell-layout, etc:


Infört table-layout: fixed; samt låst bredden på första tabellkolumnen för indata.
Även skrivit ut tillåtet max-värde för inmatad Strömförbrukning.
Förtydligat sidrubriken med "små" till: Kalkylator små Solelsystem.
1.1
2017-04-09

Fixat Php-koden så jag kan växla från Php 5.3 till Php 7.1:


Var htmlspecialchars() & htmlentities() assume charset=UTF-8 by default in Php 5.4 som vållade problem, men är nu fixat då jag använder ISO8859-15. Ska så småningom byta till UTF-8.
1.0beta
2015-04-14

Ändrat text i data-inmatningens formulär:


Ändrat så att jag inte rekommenderar något av alternativen PWM- resp. MPPT-regulator, utan lagt in text som förklarar de olika regulatorernas fördelar kort, samt med länk till mer utförlig beskrivning av valet PWM/MPPT.
1.0beta
2013-09-24

Extern referens - Solforskare på ABB:


Bengt Stridh, solforskare på ABB i Västerås, har på sin blogg "Bengts nya villablogg" lagt in en länk till min kalkylator här för dimensionering av solelsystem till husvagn och fritidshus. Bengt är en av auktoriteterna på det här området i Sverige, enligt tidningen NyTeknik.
Så det får väl ses som en tyst acceptans för att min solelkalkylator håller rimlig kvalitet :-)
Bengts nya villablogg - Länkar om solceller, med länktexten: "Effektbehov solpanel och batterikapacitet vid solel. Kalkylator – dimensionering av solelsystem för husvagn & fritidshus. Bosse."
Bra blogginlägg hos Bengts nya villablogg: Skillnad mellan global, diffus och direkt solinstrålning?.
Artikel i NyTeknik om Bengt Stridh, Nov 2018: Ingenjören guidar solcellsköparna rätt.
1.0beta
2013-06-11

Validerad:


Kalkylatorns resultat vid dimensionering, beräkning och analys av mindre off-grid solelsystem är nu validerad mot några olika externa källor!
Är nu extra övertygad om att kalkylatorns resultat stämmer och är användbart!
1.0beta
2013-06-07

Dimensionerings-beräkningar införda:


Nu en funktionell kalkylator för dimensionering, beräkning och analys av mindre solelsystem för off-grid solel i husvagn, husbil eller fritidshus!
Mindre optimeringar och förbättringar kommer göras framöver, varför framtida beräkningsresultat kan komma skilja sig något lite från denna version.
Beräkningsresultaten / beräkningarna är verifierade mot de erfarenheter jag har av campande med solel i min husvagn sedan 2007 med olika mycket solpaneleeffekt samt strömförbrukning, och stämmer väl med de erfarenheterna!
Har campat med förut 50W och sedan våren 2013 250W solpaneleffekt på husvagnen, med strömförbrukningar på 8Ah/dygn till 37Ah/dygn, året runt, vilket är det område som jag då verifierat mot från egna erfarenheter.
0.5beta
2013-06-01

Nya funktioner samt kunskaps-inhämtning:


Infört lite mer funktion och några nya val samt justerat och förtydligat en del hjälptexter.
Har även efterforskat mer kunskap som jag behövde för att kunna göra beräkningarna som dimensionerar solpanelernas effekt och behövd batterikapacitet, och har nu allt jag behöver för att koda beräkningsmodellen.
0.4beta
2013-02-20

Färgkodad resultattabell:


Koden / logiken för att fylla i och färgkoda resultattabellen färdig.
Samt skapat temporära inmatningsfält för solpaneleffekt och strömförbrukning, så man kan prov funktionaliteten med att analysera en befintlig solelanläggning.
Får ta en paus nu och vila från kodandet några dagar...
0.3beta
2013-02-17

Datavalidering samt geografisk soldata:


Koden färdig för validering av all indata, både clientside (JavaScript) och serverside. Inkl. felmeddelande clientside om indata saknas eller är felaktig.
Lagt in PVGIS-data för 8st olika geografiska platser i Sverige, hårdkodat i koden, så de solelvärden som visas i resultattabellens olika månader är riktiga gällande.
Samt kodat lite som visar en del data i resultattabellen nu, utifrån fejkad strömförbrukning.
0.2beta
2013-02-12

Automatisk sessionsdata överföring:


Koden färdig för att bibehålla indata mellan beräkningssessioner. Utvecklat en ny renodlad kodmodell!
0.1beta
2013-02-10

Textanalysator för klipp-och-klistra data:


Koden färdig för att plocka ut rätt siffermaterial från inkopierad klipp-och-klistra data från PVGIS.

Info under tiden kalkylatorn utvecklas:

 • Versionshistoriken hittar man ovanför via denna länk.
 • ToDo - Funktionalitet som planers införas för kalkylatorn i version 2.1 / 2.2:
  • För in att upp till 3 beräkningar kan lagras och användas för dimensionering och datavisning i diagram för gemensam plats.
   Göras med nuvarande GUI bara att datan lagras och indikeras med dess huvuddata, solpanelens lutning och orientering.
  • Visa i Terrängskugg-diagrammet hur solpanelen tar upp soleffekt från olika väderstreck och solhöjder, med cirkulär gradient.
  • För Terrängskugg-diagrammet räkna fram solhöjdskurvor för varannan månad.
   Lite typ Solbanediagram (SMHI):
   Norrkoping(59N16O)
  • Intressant att jämföra med: Hur påverkar lutning och väderstreck produktionen av solel? II, Solarlab: Bästa installationsvinklar för högst elproduktionen från dina solceller
   Beräkna optimal solpanellutning runt midvinter?
   Inför möjlighet till optimal PVGIS sollutning på årsbasis?
  • Funktion att via knapp hämta Geo-koordinater latitud / longitud från mobilens GPS.
  • Indata-fält (formulär) för elförbrukning. Exempel: 24volt, Solarlab
  • Användare kunna spara sina beräkning i Local Storage på egna datorn?
  • Kunna dimensionera för att klara typ 90% av ett årsbehov kWh? Så generator får fixa 10%.
  • Beräkna grovt max ström vad solpanelerna kan ge, utifrån Wp, Lutning, Orientering samt solhöjd för orientering vid sommarsolstånd. Ta med reflektion i en glasyta om ej vinkelrätt mot solen. Kanske både för 90% 0ch 100% av Wp?
  • Gör en reverse lookup av geo-data när latitud & longitud matas in manuellt.
  • Göra det möjligt att mata in en egen teränngskuggprofil för sina solpanelers placering.
 • ToDo - Funktionalitet som planers införas för kalkylatorn i version 2.0:
  • Använd det nya GET API interfacet hos PVGIS för att göra riktiga interaktiva beräkning där användaren kan mata in sina exakta data (inkl. skuggning)! PVGIS web service.
   Där finns nu även data för: Standard deviation of the monthly energy production due to year-to-year variation, vilket öppnar för nya spännande beräkningar vid dimensionering!
   Läs mer om de tekniska nyheter i PVGIS 5.
  • Lägga till en kontinuerlig strömförbrukning, oavsett om man är där?
  • Räkna ut rekommenderat minsta strömbehov från solladdregulator samt max laddström för batterierna!
  • Uppdatera döda / utdaterade länkar till nya PVGIS.
  • Lägg till att även kunna beräkna för 24V & 48V solelsystem också.
  • Kunna ange strömförbrukning per dygn i både Ah eller Wh.
  • Kanske då även ange batterikapacitet både som Ah & Wh? Wh börjar komma mer.
  • Kunna beräkna för fem olika batterityper: Marin/Fritid öppna blybatteri, AGM deepcycle, GEL, Bly-kol (AGM) deepcycle & LiFePO4.
   Påverkar både urladdningsdjup, batteriverkningsgrad och max laddström.
  • Införa batteriverkningsgradens påverkan i beräkningarna.
  • Minska skillnaden mellan PWM och MPPT regulatorer till 15%.
  • Ta med aspekten på sund balans mellan solcellseffekt och batterikapacitet, i någon form?
   Eller fixas det automatiskt redan med hjälp av dåligt-väder-reserven + effektmarginal?
  • Idé: Diagram som visar hur effektbehovet ökar med ökat antal månader/år att klara strömmen från solceller. Ger en tydlig bild av svårigheterna vintertid, runt midvinter.
  • Beräkna även behov av batterikapacitet avseende max strömstyrka, vid t.ex. 12/230V växelriktare med stor effekt, vilket kan vara dimensionerande då.
  • Ta hänsyn till max urladdningsdjup ihop med återladdningstid för batteri, vid analys. Samt analysera om batterikapaciteten är för liten för helgcamping och räkna fram vilken "Dåligtväderreserv" man bör ha för lämplig batterikapacitet.
  • Referenskunskap: Se även laddström vs laddkurva (Iladd C/40 ger 100% SOC vid 13,5V!!!)
  • Checka effektmarginal för solpaneleffekt vs strömförbrukning vs batterikapacitet så ej maximal laddström (20%? - 30%??? av Ah) överskrids för batterierna vid soliga dagar! källa
  • Ta med Peukert´s_law i uträkningen av erfoderlig batterikapacitet, vilket tar hänsyn till urladdningsströmmens storlek med dess periodisitet / intermittens (generellt värde alt. från indata?). ??? Tveksam nytta för urladdning över flera dygn!
   - A detailed explanation of Peukert´s effect
   - Excel kalkylark, analys batterikapacitet vs Peukert´s formel
   - An effect similar to Peukert´s effect during charging - why Ah-meters do mot work...
   - Battery Types and Battery Efficiency - VRLA vs GEL vs AGM Peukert´s Law
   - More on the effects of Peukert´s Equation and battery bank size for off-grid
  • Kvalitetssäkra genom debugga och göra testanalyser som jämförs med mina campingerfarenheter med solel. √ OK

Tänkta framtida funktioner i denna kalkylator för solelsystem

Dessa tar jag inte med från början, då utvecklingstiden annars blir för lång.
Prioriterar att få ut en första fungerande version istället.

 • Inkludera ström från bil via laddbooster, med möjlighet till indata för detta.
  - Implementering: Indata laddbooster + körtid per dag i snitt för varje campingmönster?
 • Eventuellt samma för elverk, laddning X hr per dag i snitt... ? (eller så får man använda laddboosterdatan för att simulera detta...)
 • Införa strömförbrukningsdata från 230V-källor, via en 12V/230V-inverter.
  - Indata: verkningsgrad + tomgångsförbrukning (+ nominell effekt?) ?
 • Kanske en möjlighet för besökare att öppet spara ned en beräkning under sitt namn?
  Beror lite på hur mycket data det kan bli samt säkerhetsaspekter... Kanske lagra i Cookie lokalt på besökarens dator? - vore smidigast!
 • Införa en beräkning för vad helsoligt väder ger i Ah/dygn för var månad, och visa det också.
 • Införa så att man kan skriva in hur stor del av dagen som solpanelerna lite grovt skuggas för varje månad? Kanske både för hemmaparkering och vid camping?
 • Försök räkna fram ett (eller flera) beslutstödsdiagram som tydliggör hur lång tid man klarar sig vs olika grad av sämre väder än det statistiska medelvädret...
  Försök hitta på några olika aspekter att visualisera i diagramform, som beslutsstöd för hur dimensionera sin solelanläggning...
 • Införa en 3:e beräkningsmod, där man analyserar vilken strömförbrukning man kan ha för de olika månaderna för en given solpaneleffekt!
 • Fler???
 • Kommit förslag om kryssruta för beräkning för solföljare.


Liten husvagn = Stora upplevelser längs vägen!
Webpage: server time: 69.7 ms, (incl. log: 40.8 ms) ||