FrittLiv´ Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht
By AutonomTech.se Frittliv Campingwebb på Facebook

FuktRisk i Husvagn

Loggning av inneklimatet i min husvagn

Loggar mätdata över temperatur och relativ fuktighet (RH) inne i husvagnen

Utvärdering av mögelrisk i en husvagns inneklimat

Datalogger / fuktlogger / logger - logga mätdata

Jag loggar mätdata med en liten USB-logger, liknande ett USB-minne. Har placerat hållaren till den i husvagnen i hörnet mellan toarummet och köksskåpen, ca 80cm över golvet. Där kan den inte få direkt sol på sig och sitter långt från någon yttervägg.

Dataloggern kan lagra upp till 16.000 mätvärden vardera för temperatur (-40-+70°C) och relativ fuktighet (RH 0-100%) och med ett mätintervall på 2s upp till 24h.
Jag provar att logga var 10:e minut och kan då lagra mätdata i 111 dygn.
Litiumbatteriet räcker för ca ett års loggning av mätdata.
Loggern ansluts bara till datorns USB-port, så tankar man över mätdata och kan genast få upp temp, relativ luftfuktighet och daggpunkt i ett diagram.

Ett sunt inneklimat i bostäder anges till RH³ 40-60% och risken för mögelskador går vid ca RH 75% (20°C) och högre under en längre tid ¹. Så är RH under 70-75% större delen av tiden så ska husvagnen hålla sig fräsch och frisk inuti. Vid lägre temperatur ² än 20°C kan RH vara högre utan risk och vid minusgrader finns ingen risk för mögel alls.

RH 70-75% i luften motsvarar en fuktkvot i trä på ca 15-17vikt% och lite förenklat kan man säga att är fuktkvoten under 17% i trämaterialet kan svamp inte växa.
Rötsvamp kräver i regel högre relativ luftfuktighet (>85% RF, 20°C) än mögel för att kunna växa (källa), så ligger man på säkra sidan med RH för mögelrisk enligt Mögelriskdiagrammet nedan bör även motsvarande fuktkvot var säker ur rötsvampsynpunkt.2010-04-12

¹ Se mer utförlig kunskap om vilka risknivåer som gäller för relativ fuktighet!
² Se MögelRiskDiagram
³ RH = Relativ Fuktighet (Relativ Humidity), även RF ibland på svenska


Saltkalibrering

Det svåra med att logga fuktvärden är osäkerheten i mätvärdena. Mäter loggern rätt?
Givare för relativ fuktighet (RH) kan man förenklat egenkalibrera med salt-kalibering (källa).
Jag har gjort en saltkalibrering av min fuktlogger, vilken visas i bildserien nedan!


Bilder, foton och diagram över fuktuppföljning i min husvagn

OBS! Mätresultaten och slutsatserna här gäller för min husvagn som den är uppställd!
Under Feb 2007 - Juli 2008 stod min husvagn uppställd utomhus med stora frontrutan mot väster.
Fr.o.m. 28 Juli 2008 står min husvagn uppställd med stora frontrutan mot söder (utan någon värme).

Senast inlagda bilderna är sorterade överst.


Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2023-08-14, 02:12
 1(36)
Förstora / Magnify
Logg 2010-08-29 - 2010-12-15
Pdf-diagram som A4-sida.

DygnsMedelvärden med Solsorptionsavfuktare
Håller sig fint på en säker relativ fuktighetsnivå i vagnen. Huvudanledningen är nog frontfönstret vänt mot söder, men min Solsorptionsavfuktare bidrar säkert en del också.

 2(36)
Förstora / Magnify
Logg 2010-07-08 - 2010-08-27
Pdf-diagram som A4-sida.

DygnsMedelvärden med Solsorptionsavfuktare
Håller sig fint på en säker relativ fuktighetsnivå i vagnen. Huvudanledningen är nog frontfönstret vänt mot söder, men min Solsorptionsavfuktare bidrar säkert en del också.

 3(36)
Förstora / Magnify
2010:08:27, dataanalys
Via dataloggning av temperatur och relativ fuktighet kan jag bevisa solsorptionsavfuktarens tekniska funktion.
Läs förklaring längre ned här
Solsorptionsavfuktare
 4(36)
Förstora / Magnify
2010:05:22, 1/160 sec, f 4
Jag placerar tygpåsen med träpellets på bordet innanför frontrutan, som är riktad mot söder vid vagnens uppställning mellan turer. På så sätt värms pelletsen bra av solvärmen och torkas ut. Finns tankar på en ställning som riktar den mer upp mot fönstret för mer solvärme.
Solsorptionsavfuktare
 5(36)
Förstora / Magnify
2010:05:22, 1/250 sec, f 4
Har sytt tygkanalerna för träpelletsen så att solsorptionsavfuktaren går att rulla ihop och stuvas undan.
Solsorptionsavfuktare
 6(36)
Förstora / Magnify
2010:05:21, 1/20 sec, f 2.8
Har tillverkat en tygpåse med kanaler för 11kg pellets, vilket jag fyller i kanalerna. Tanken är att få en mer effektiv avfuktande funktion från träpelletsen.
Solsorptionsavfuktare
 7(36)
Förstora / Magnify
2009:03:25, 1/13 sec, f 4
Finns gott om överskotts solel en solvarm dag som idag - så tanken är att driva en fläkt för utjämning av temperaturen mellan golv och tak av överskottet på solel! Får se när jag orkar fixa det...
Se de två följande fotona på solvärmen i husvagnen!
 8(36)
Förstora / Magnify
2009:03:25, 1/50 sec, f 4
Den här hygrotermometern står på sängskivan, under matbordet, ca 50cm över golvet längst fram i husvagnen mot väggen till gasolkofferten. Är därmed långt från direkt solstrålning. Temperaturskiktning blir kraftig i vagnen en så här solrik dag! Funderar på att sätta in en liten fläkt med ventilationsrör för att jämna ut värmen mellan golv och tak i vagnen.
Avfuktningseffekten av +10°C motsvarar -44%RH, så skulle innebära en fuktighet på 44+36=80%RH på inkommande uteluft, om ingen fukt torkas ut i vagnen. Så högt som 80%RH en så här solig dag är inte sannolikt, vilket innebär att fukt torkas ut ur inredningen i husvagnen!
 9(36)
Förstora / Magnify
2009:03:25, 1/20 sec, f 4
Var och tittade till husvagnen. Den var uppvärmd till +17°C inne av bara solen, fast nollgradigt ute så här vid 13-tiden på dagen! Finns mycket solvärme redan den här årstiden! Tork- / avfuktnings- effekten av +17°C uppvärmning motsvara -60%Rh! Termometern står på överskåpet, ca 20cm under taket i väl solskyddat läge.
 10(36)
Förstora / Magnify
Logg 2007-11-20 - 2008-11-15
Pdf-diagram ca 1 års loggning.

DygnsMedelvärden
Med 16kg träpellets som utökad "fuktbuffer" fr.o.m. 2008-04-05.

Uteförvarad husvagn utan värme, annat än vid camping o från sol.
Ur mögelsrisksynpunkt har inneklimatet hållt sig på den säkra sidan hela året.
Fuktnivå med risk för lite unken fukt i tyger har troligen periodvis förekommit under ca 2 månader på vintern. (Gränsen för detta är osäker.) Dock har inga tyger börjat lukta unket i min husvagn!

 11(36)
Förstora / Magnify
Logg 2008-08-29 - 2008-11-14
Pdf-diagram 78 dygns loggning.
DygnsMedelvärden
Med 16kg träpellets som utökad "fuktbuffer".

Inneklimatet i min husvagn fortsätter att hålla god marginal mot mögelrisk och risk för unken doft i textilier hela hösten!
Tendensen kvarstår med lägre dyngsmedelvärde för RH de dygn temperaturen varierar mycket.
 12(36)
Förstora / Magnify
Logg 2008-06-04 - 2008-08-29
Pdf-diagram 86 dygns loggning.
DygnsMedelvärden
Med 16kg träpellets som utökad "fuktbuffer".

Här en test att göra diagrammet tydligare med enbart de mest relevanta kurvorna.
Kurvan för temperaturens variation under dygnet (TempDiff) visar tydligt hur RH (Relativ Fuktighet) har en stor koppling till det!
Provar att föra in en gränskurva för "RH Odour Risc Textiles", som en intressant information! Kurvans nivå är ännu lite osäker.
 13(36)
Förstora / Magnify
Logg 2008-06-04 - 2008-08-29
Pdf-diagram 86 dygns loggning.
DygnsMedelvärden
Med 16kg träpellets som utökad "fuktbuffer".

Mätserien visar att husvagnen hållt sig väldigt torr inuti under sommaren.
Blir tydligare och tydligare att innetemperaturens dygnsvariation i husvagnen har stor inverkan på hur torr den håller sig inuti.
Så mycket solvärme in i husvagnen håller den fräsch.
 14(36)
Förstora / Magnify
Logg 2008-04-03 - 2008-06-04
Pdf-diagram 2 månaders loggning inkl. 11 dygns boende.
DygnsMedelvärden
Jag tycker denna mätserie med sitt diagram visar väldigt tydligt att skillnaden mellan max/min-dygnstemp har stor inverkan på hur torrt (= lågt RH) inneklimatet blir i vagnen!
Stärker min teori om fuktbuffring samt om att släppa in mycket solvärme för att hålla sin husvagn torr i innemiljön!
RH 40-60% räknas som bra inneklimat för bostäder, så här har min husvagn varit "snustorr" inuti en del av tiden.
 15(36)
Förstora / Magnify
Data 2007-12-09 - 2007-12-20
Pdf-diagram över RH vid kraftigt sänkt nattemp vs ventilation.
Då RH inne i husvagnen är stabil under den kraftiga säkningen av nattemperaturen inne i husvagnen, visar detta att vagnens självventilation är tillräcklig under min vinteruppställning utomhus! Finns mycket man kan få reda på ur bara en enkel Temp / RH-dataloggning (mätning) inne i husvagnen :-)
 16(36)
Förstora / Magnify
Logg 2007-10-23 - 2008-04-03
Pdf-diagram drygt 5 månaders loggning - all mätdata hittills.
DygnsMedelvärden
Man ser att under 6-7 veckor under Dec-Jan värmdes husvagnen nästan inte alls av solenergi samt var vädret väldigt fuktigt ute, vilket gav höga RH-värden! Men ändå är dessa säkra med hänsyn till mögelrisken i vagnen, då kurvan för "RH Risc Medium" står för mögelrisk om RH-nivån varar mer än 8 veckor. Det blir också tydligt att stor skillnad mellan dygns-Max-Min-temperatur "pumpar" ut fukten ur husvagnen och håller den torr, med hjälp av solenergin (i kombination med fuktbuffertar), är min slutsats!
 17(36)
Förstora / Magnify
Logg 2008-02-11 - 2008-04-03
Pdf-diagram 53 dygns loggning.
Beräkning av Medelvärdet samt Max- / Min-värdet per dygn för RH och Temp. Med dygnsmedelvärdet ser man tydligare trenden för luftfuktigheten och med Max-/Min-värdena ser man dygnsdynamiken tydligt! Beräkningarna gjorda med ett datorprogram en kompis utvecklat. Efter mina 4 dygns boende i vagnen ser det ut att ta 10-12 dygn för RH-medel att återgå till sin naturliga balans, vilket visar på en bra & nyttig fuktbuffring, annser jag!
 18(36)
Förstora / Magnify
2008:04:05, 1/200 sec, f 4
Foto som visar hur mulet det var när jag besökte husvagnen och den var uppvärmd av solvärme till +15°C vid en utetemp på bara runt +7°C! Var lite ljusare mulet tidigare under dagen men inte i närheten av solsken.
 19(36)
Förstora / Magnify
2008:04:05, 133/100 sec, f 3.5
Solvärme som torkar!
Cyklade till husvagnen idag och blev överraskad av värmen i den på +15,8°C en helmulen dag med utetemp runt +7°C! Tror det mycket är min stora frontruta som är vinklad upp mot himlen som fångar in solvärmen även en så här mulen dag. Det är drygt +8°C uppvärmning, vilket motsvarar en termisk avfuktning på RH -37%!!! Så visst håller insläppt solvärme husvagnen torr!
 20(36)
Förstora / Magnify
2008:04:05, 1/57 sec, f 3.5
Satte in 16kg träpellets (=std förpackning för eldning) som fuktbuffert i husvagnen och fördelade dessa på två 15L plastbackar. Den som syns på bilden står vid framrutan i väster-väderstreck och får direkt eftermiddagssol på sig. Den andra står längst bak i vagnen och får inget direkt solljus på sig.
Ett litet experiment för att stilla nyfikenheten :-)
Istället för att lagra själva solvärmen så lagrar en fuktbuffert solvärmens torkande förmåga och utjämnar den över dagar och upp till ett par veckors tid! En väldigt intressant teknik, tycker jag! Jag tror mycket på det!
 21(36)
Förstora / Magnify
Logg 2008-02-11 - 2008-04-03
Pdf-diagram 53 dygns loggning.
Med mögelriskkurvor!
Fuktnivån i vagnen känns säker!
Tog ur Torrbollen den 2 Mars igen - syn inget alls på RH-kurvan. Blir ingen mer Torrboll för mig i min husvagn!
Satte den 4 Mars in två backar med sammanlagt 16kg träpellets i husvagnen som fuktbuffer, bara för att stilla nyfikenheten. RH sjönk märkbart och konstant av det men vädret ändrade sig samtidigt till lite mer solvärme, så är svårt att dra någon bestämd slutsats. Dock så var det den 5 Mars max 4°C ute under dagen men DP kom upp i +6°C den dagen inne i husvagnen. Det trots torrt väder ute efter en kall natt där DP i vagnen varit nere på -10°C! Detta visar tydligt på en fuktbuffer som torkar ut av solvärmen under dagen! Även 4 dygns camping där RH tog 3 dygn på sig att sjunka till stabilt värde visar tydligt på fuktbuffring som torkas ut inne i vagnen!
 22(36)2008-03-04
Besökte min husvagn idag. Soligt väder efter en snöig natt. Var fortfarande på eftermiddagen någon cm snö över hela taket. Termometern visade +17°C inne i vagnen och +5° för inkommande uteluft, vid 14-tiden. Hygrometern inne i vagnen visad RH 49%. En temperaturhöjning av uteluften på Δt +12°C motsvarar en termisk avfuktning som sänker RH -49%! Det visar att fuktbuffringen i husvagnen avger en hel del fukt vid så kraftig termisk avfuktning, annars skulle värdena motsvara RH ute på 49+49=98%, vilket verkligen inte var fallet i solskenet! Kändes tvärtom ganska torrt i luften ute!

Detta är det första riktiga mättekniska beviset jag har på aktiv fuktbuffring under inverkan av solvärme i min husvagn! Känns väldigt intressant!
 23(36)
Förstora / Magnify
Logg 2008-01-08 - 2008-02-10
Pdf-diagram 33 dygns loggning.
Med mögelriskkurvor!
Den väldigt fuktiga vintern fortsätter med höga RH-nivåer!
Men även om RH-kurvan är en del ovan mellanrisk-kurvan så är den där markant kortare tid än 8 veckor, vilket är den tidsaspekt mellanriskkurvan står för.
Så enligt mögelriskkurvorna är även dessa höga fuktnivåer säkra ur fukt- och mögelrisk-synpunkt! Husvagnen luktar också fräscht inuti och dynor, sängkläder och handdukar som är kvar känns också fräscha och fina. Provade även att sätta in en Torrboll men kan inte se någon effekt av den på RH!
 24(36)
Förstora / Magnify
Logg 2007-11-20 - 2008-01-08
Pdf-diagram 49 dygns loggning.
Nu med mögelriskkurvor!
Husvagnen har stått uppställd utomhus utan någon värme eller Torrboll. RH känns ju lite högt men bör ändå inte vara någon fara för mögelpåväxt, då mögeletablering vid dessa temperaturen går mycket långsamt. RH ligger ju ändå under medelrisk-kurvan större del av tiden. Har även haft betryggande marginal mot kondenserande fukt inne med max RH runt 90%! Vagnen luktar fräscht och fint inuti. Lite trä har svällt av det höga RH så toadörren kärvar lite. Annars verkar allt OK.
 25(36)
Förstora / Magnify
Kalibreringsförlopp dataloggern, Saltkalibrering
Pdf-diagram-kalibreringsförlopp.
Det är inte förrän en bit in på det tredje dygnet som relativa fuktigheten från dataloggern når ett fortfarighetstillstånd, dvs har stabiliserat sig. Det tar ca 60 timmar att nå stabila mätvärden. Tur jag lät kalibreringen pågå så länge :)
 26(36)
Förstora / Magnify
Resultat Saltkalibrering:
Pdf-diagram-kalibrering.
Kalibreringsvärdet för loggerns fuktgivare blir RH -1,5% enheter. En väldigt liten felvisning för en så här billig logger, tycker jag!

Med så liten felvisning bryr jag mig ej om att uppdatera tidigare loggade datadiagram nedan.
 27(36)
Förstora / Magnify
2007:11:16, 1/4 sec, f 3.2
Kalibreringen utförs i en kylväska med en 1,5L PET-flaska fylld med vatten som rumstempererat sig under något dygn, för att få stabil temperatur under mätningen. Kalibreringslådan placerad i botten och så stängs kylväskan igen. Jag låter mätningen pågå i nästan 3 dygn, så allt hinner stabilisera sig.
 28(36)
Förstora / Magnify
2007:11:16, 1/10 sec, f 2.7
Mätuppställning Saltkalibrering: Ett heltäckande lager salt i botten, indränkt i batterivatten så det "simmar runt" och dataloggern placerad på ett tillbockat metallnät väl ovanför saltlösningen i mitten av plastlådan.
 29(36)
Förstora / Magnify
2007:11:16, 1/10 sec, f 2.7
"Salt-kalibrering" av dataloggerns fuktgivare med salt (NaCl >99,8% renhet enligt förpackningen), avjoniserat vatten, distansnät för loggern och en fryslåda i plast att förvara allt tätt i. Ska då ge RH 75,5%.
 30(36)
Förstora / Magnify
Logg 2007-11-02 - 2007-11-12
Pdf-diagram 10 dygns loggning.
Nu med mögelriskkurvor!
Bodde 2 dygn på Möllehässle camping. Den loggade fuktigheten känns trygg ur risken att få några skador typ mögel / unken lukt inne i vagnen, tycker jag. Även under det mycket fuktiga höstvädret!
Efter uppvärmd vid boendet tar det nästan 2 dygn för RH att stiga, troligen pga av s.k. fuktbuffring dvs värmen har torkat ut trä- och tyginredningen.

För att utvärdera mögelrisken får man jämföra RH-kurvan med riskkurvorna och ta i beaktande att etablering av mögelpåväxt är en långsam process!
 31(36)
Förstora / Magnify
2007:11:16, 1/8 sec, f 2.7
Foto på dataloggerns placering i husvagnen. Till vänster är köksskåp och gasolspis och till höger toadörren. Ska nog försöka göra något enkelt spillskydd som tak lite ovanför loggern som skydd. Svårt i liten kompakt husvagn att hitta bra plats ...
 32(36)
Förstora / Magnify
DataLoggerns (DL) placering i husvagnen, se den röda cirkeln märkt "DL".
Loggern är placerad 80cm över golvet dvs en bra bit lägre än spisens och diskbänkens ytor. På så sätt skuggar köksdelen dataloggern för (sol)ljus in via köksfönstret och det är bara mycket lågt stående kvällssol via frontrutan som kan nå loggern. Dataloggern sitter även ur vägen från direkt värmepåverkan från Trumatic gasolpannan under garderoben samt kroppsvärme och utandningsfukt vid sittgruppen / sängen. Läget är även centralt i vagnen långt från någon kylande yttervägg.
 33(36)
Förstora / Magnify
Pdf-diagram 2,5 dygns loggning.
Mycket fuktiga höstdygn. Min/Max-hygrometern och logger låg intill varandra på ena soffan under denna mätning. Loggern visar flera %-enheter högre fuktighet än Max/Min-hygrometern. Vilken som visar mest rätt vet jag ej. Kanske försöker kalibrera loggern enligt tips jag fått (saltkalibrering).
RH-fuktvärdena i diagrammet känns lite på gränsen höga om de nu är rätt, men 2,5 dygn är för kort tid att göra bedömning för.
Nytt: jfr mögelriskdiagram OK!
 34(36)
Förstora / Magnify
Pdf-diagram 5 dygns loggning.
Min Max/Min-hygrometern i vagnen har för samma period visat RH 68% / 33% (33% kan vara av solvärme), vilket känns konstigt att det skiljer så mycket mot loggern. Men de var placerade i olika ändar av vagnen med loggern i den änden friskluften tas in. Får testa att lägga dem tillsammans nästa gång. Hoppas inte fuktgivarna skiljer så mycket! Fuktigt period med höstdis delar av dygnen.
 35(36)
Förstora / Magnify
2007-10-23
Bara en liten test för att se stegsvar och att den mäter upp i hög fuktighet, i stängd plastask med blött hushållspapper i botten. Mellan kl. 9:50 - 10:03 är loggern i kylskåpet och mellan kl. 10:10 - 11:05 i sluten plastlåda med blött hushållpapper i bottnen.
 36(36)
Förstora / Magnify
Diagram som visar Mögelrisken vs RH, temp & tid.
Sammanfattar den kunskap jag hittills fått tag i om mögelrisk i för hållande till relativ fuktighet (RH), och de slutsatser jag dragit ur den kunskapen / erfarenheten.
Se mer förklaring längre ned på denna webbsidan!

Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2023-08-14, 02:12

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.012 second(s) servertime to complete.

Underlag för bedömning av fukts inverkan på husvagns inneklimat

Fuktbuffring - mekanism som dämpar och jämnar ut relativ fuktighet

Jag tror på att husvagnen håller sig tillräcklig torr inuti, vid uteförvaring, om man bara släpper in så mycket solvärme som möjligt. Allt (olackat) trä, papper och bomullstyg inuti vagnen har en fuktbuffring i sig, dvs vid ökad relativ fuktighet tar dessa material åt sig fukt och ökar sin fuktkvot och sedan avger de fukten när de torkas ut av (sol)värmen som sänker relativa fuktigheten. Även skumgummi buffrar fukt då all plastyta får ett mikroskopiskt lager av fukt på sig i förhållande till RH och dess alla håligheter innehåller en enorm plastyta. På en vanligt plan plastyta blir det en ej mätbar mängd.
På så vis avger dessa fuktbuffrar sin fukt när solvärmen värmer upp vagnen, samtidigt som värmen sätter igång självventilationen och ventilerar ut denna fukt.
När sedan nattkylan kommer tar fuktbuffrarna upp fukt och håller därmed nere den relativa fuktigheten, samtigt som sjävdraget upphör när vagnen kyls av så att minimalt med fuktig nattluft dras in i vagnen.
Man kan säga att en fuktbuffer har förmåga att lagra solvärmens torkande förmåga.

Fuktbuffringsförmågan för omålat trä är 2-3dl vatten per 10kg trä vid ΔRH 10-15% dvs om relativa fuktighet (RH) ökar 10-15% så kan träet absorbera 2-3 dl vatten per 10 kg trä.
Detta kan gärna jämföras med den mängd vatten man brukar få i en s.k. Torrboll.
Tidsaspekten för träets fuktbuffring är 1mm inträngningsdjup för dygnsvariationer, 12mm på 1 vecka och 25mm på 4 veckor (källa, sid 22). Så fuktbuffring kan dämpa både fuktvärden under dygnet och mellan olika dagar under upp till ca 1 veckas tid i en husvagn. I limmad playwood dämpar de tunna limfogerna fuktvandringen och den sker trögare där, vilket även gäller än mer för målade, lackade eller plastbelagda träytor, där fuktbuffringen i praktiken kan utebli om ingen sida är obehandlad.
Fördelen med "termisk avfuktning" via fuktbuffring är att den drivs av de temperatur-variationer solvärmen ger upphov till och är "självtömmande" jämfört med en kemisk Torrboll.
Funktionen blir som en Soldriven Sorptionsavfuktare, se mer i stycket här nedan.

När fuktbuffringen avger sin fukt vid uppvärmning bör det ses som en förhöjd daggpunktstemperatur (DP) i diagrammen, fast RH samtidigt sänks av den ökade temperaturen. (DP för inkommande luft höjs troligen samtidigt då även yttertemp ökar, så är svårt att dra bestämda slutsatser utan loggade värden för inkommande luft också. Dock ökar innetemperaturen mycket mer vid direkt solinstrålning i husvagnen, än utetemp.)
Sorbtionsdiagrammet för trä (källa) visar mekanismen bakom fuktbuffring och en studie av fuktbuffring.
Se även i examensarbetet "Fuktupptagning i Träullsplattor", där det även finns några sorbtionsdiagram med sorbtionskurvor för olika träprodukter.
Presentationen om fukttransport i olika material har också fina sorbtionsdiagram med sorbtionskurvor för olika temperatur.

Min husvagn har mycket av träinredningen olackat på ena sidan och solvärme finns det i viss mängd även de flesta molniga dagar, så fuktbuffring är verksam här.

Kallställd husvagn och effekten av fuktbuffring 2018-01-09

Fuktbuffringen förklarar även varfär det blir så fuktigt fösta dygnet när man värmer upp en kallställd husvagn på vinter. Under vinterhalvåret ligger relativa fuktigheten (RH) i uteluften på 80-90%, vilket då blir liknande inne i kallställd husvagn utomhus när solen inte värmer upp den. Det innebär att allt material som kan absorbera fukt i husvagnen då buffrar upp ordentligt med fukt. Fukt som avges när vagnen värms upp och torkar ut vid campingboende och då ger en hög daggpunkt i inneluften de första tre dygnen, vilket ger en upplevelse av fuktig luft. Är allra intensivast första dygnet och klingar av successivt. (OBS. Denna naturliga fuktbuffring är inte skadlig för husvagnen.)
Första dygnet så är det därför bra med lite extra ventilation för att vädra ut den avgivna fukten för att undvika kondens. När väl den buffrade fukten är uttorkad brukar det inte vara något problem med fuktig luft i husvagnen vintertid, om man inte drar in en massa snö eller fuktiga kläder. Även om den kalla uteluften har RH 90% så sänks RH kraftigt av att luften värms upp och blir till torr luft inne, då det är den relativa fuktigheten och inte den absoluta som avgör det! Längre ned här finns fakta hur mycket olika uppvärmning sänker RH.

Uppvärmning kallställd husvagn, dataloggning 2022-01-24

Byggde en Arduino Uno R3 datalogger med RHT03 fukt/temp-givare för inne- och ute-luften. Som ett delmål för mitt projekt Nordic Clima FanControl. Så loggade 97hr data var 6:e minut, först 47hr uppvärmd husvagn, därefter kallställd igen. För att få fram data och värden på hur jag ska styra ventilationsfläkten under uppvärmningsfasen för att hålla den uttorkade buffrade fukten från inredningen på en sund lämplig max nivå i inneluften.
Mellan 92-97hr är det solvärme som värmer upp lite, samt förändrat väder från ca 87hr.
Vid ca 4hr och 28hr kokar jag mat samt vid ca 43hr kokar jag kaffe, vilka båda tillför fukt till inneluften i min lilla husvagn. Sedan varierar fuktnivån lite inne beroende på om jag är inne eller ute samt om jag rör mig nära RHT03-givaren, då det bara är 6,5m2 boyta.
Blev lite intressanta diagramkurvor:

Arduino datalogger
Arduino datalogger - uppvärmning kallställd husvagn, samplat 10ggr/hr

Hade funderingar på att styra på daggpunkten men dessa mätvärden visar att det blir bättre och tydligare att styra på hur mycket relativt högre partialångtrycket i inneluften är jämfört med uteluften. Ser ut som +75% kunde vara ett bra värde att börja styra mot.
I diagrammet ser man tydligt hur den upptorkade inredningen vid kallställt börjar dra åt sig fukt igen från 50hr och då fungerar som en Sorptionsavfuktare med ända ned till -25% lägre ångtryck i inneluften än inkommande uteluft.
Värdet beräknat som: 100% * (PpartÅngaInne / PpartÅngaUte - 1).

Arduino datalogger
Skyddsnät mot gnagare under ventilationsluftsintag husvagn
RHT03-givaren för uteluft vilade mot detta under loggningen
Arduino datalogger
Finmaskigt nät mot mygg och knott, med litet luftmotstånd
Gjord av rostfri hushållssil över gnagarskyddet

Man ser hur den fukt som buffrats upp i inredningen av att Rh (relativ fuktighet) är 80-90% långa tider inne kallställt vintertid, vid uppvärmningen torkas ur igen och därmed att ångtrycket inne ökar kraftigt jämfört med uteluften. Som mest +250% mer absolut fukt i inneluften än inkommande uteluft, dvs 3,5ggr mer fukt. Men ändå håller sig Rhinside på en markant lägre nivå än Rhoutside pga den den uppvärmda innemiljön! Och det är Rh som avgör fuktkvoten i inredningen / materialen!
Därefter syns hur denna fukt ventileras ut och allt mindre fukt torkas ur så det relativa högre ångtrycket i inneluften sjunker med tiden för att efter 46hr vara nere i +75%, där då även det blir minimalt med kondens på fönster och några andra ställen i husvagnen. Så ser ut om som en bra första ansats att styra en ventilationsfläkt mot att nå ner till max +75% högre relativt ångtryck inne så snart som möjligt vid uppvärmd husvagn efter att varit kallställd.
Efter 47hr loggning slås värmen av och husvagnen kallställs igen. Man ser då hur temperaturen sjunker snabbt samt att det relativa högre ångtrycket inne går ned till -25% efter ett tag då inredningen tar åt sig fukt igen, vilken innebär en sorptionsavfuktning. När inne- och ute-temperatur blir i stort samma upphör den termiskt drivna självdrags ventilationen och i det blåsiga vädret kommer ibland då inneluft pusta ut genom ventilationsluftens intagshål i golvet, där RHT03-givaren för uteluften ligger bara 2cm under golvnivån i uteluften och blir påverkad av det. Syns i uteluftens Rh hur den varierar och blir lite lägre i snitt då, så får inte en helt bra loggning för den kallställda resten av tiden därför! Men blir ändå väldigt intressant och tillräckligt tydligt vad som händer!
Under dessa först dygnens uppvärmning från kallställt har jag alltid öppet extra mycket självdragsventilation, så skulle bli ännu högre fuktångtryck inne annars. Tanken med fuktstyrd ventilation är både att minska fuktbelastningen / kondens och att kunna spara gasol för uppvärmningen genom att bara ventilera så mycket som behövs.
Detta visar nu tydligt hur den solvärmedrivna sorptionsavfuktningen i husvagnen fungerar, då uppvärmning dagtid av solvärme torkar ut buffrad fukt ur inredningen samtidigt som Rh (relativ fuktighet) sänks av den högre temperaturen och självdraget drivs av värmen så fukten ventileras ut. Sedan när solvärmen försvinner tar inredningen upp fukt igen och håller på så sätt nere Rh en del för minskad fuktbelastning. I diagrammet är det solvärme vid 88hr - 97hr, där jag tyvärr missade de följande 20hr loggning pga att powerbank-batteriet inte orkade leverera ström längre till Arduino i kylan.
Verkan av en SolarVenti varmluftsolpanel är sannolikt snarlikt, att den både värmer inne så buffrade fukt torkar ut och samtidigt ventilerar. Troligen finns de en tidsfördröjning i uppvärmningen i en stugas mera tyngd, så SolarVentis funktion hade nog blivit ytterligare effektivar om ventileringen av byggnaden styrts av att det partiella ångtrycket är högre i inneluften än uteluften, som mätvärdena här visar.
Går även att läsa mer tekniskt om dataloggningen på min Nordic Clima FanControl projektsida.

Solsorptionsavfuktare
Fuktbuffert + solvärme = Soldriven Sorptionsavfuktare 2009-02-14

Den fysikaliska egenskapen att trä (och en del andra material) absorberar fukt och har en fuktkvot som är kopplad till omgivande lufts relativa fuktighet (RH) är samma egenskap som utnyttjas i s.k. Sorptionsavfuktare (använder ofta Silica Gel)! Se mer i detalj om fuktbuffring i avsnittet här ovan.

Det innebär att när trä och annat material i husvagnen torkas ut av solvärmen dagtid och absorberar fukt vid ökad RH nattetid så fungerar dessa material som en soldriven Sorptionsavfuktare i husvagnen! Detta i kombination med att solvärmen dagtid även driver självventilationen, som ventilerar ut fukten som torkas ur de fuktbuffrande materialen, gör att man på så sätt har en soldriven sorptionsavfuktande funktion i sin husvagn.

Soldriven sorptionsavfuktning fungerar även lite de flesta mulna dagar eftersom det kommer solvärme även mulna dagar, jämför med att det är varmare dagtid än nattetid de allra flesta dygn. Dock bli ju avfuktningsförmågan mycket större vid stark solvärme klara soliga dagar, samt det krävs lite soluppvärmning eller vind som håller igång (själv)ventilationen i husvagnen dagtid.

Ser man funktionen med fuktbuffert och termisk avfuktning via solvärme som en Sorptionsavfuktare så blir det också lättare att optimera dess funktion framöver!
Och för den som har kunskap och intresse finns ju då möjligheten att teoretiskt optimera funktionen.

Jag undrar även lite om det finns ett effektivare material / ämne än trä som fuktbuffert / sorptionsmaterial? Dels ur viktsynpunkt (begränsad lastvikt i husvagn) men med volymbehov och kostnad också taget i beaktande samt säkert ur hälsosynpunkt och omgivning (t.ex. läckagerisk).
Finns nog mycket man kan fundera kring detta framöver. Själv har jag lite nya experiment på gång samt lite tankar på hur jag ska förbättra funktionen med träpellets som fuktbuffert (sorptionsmaterial) i min husvagn.

I rapporten "Cellulosaisoleringens fuktegenskaper" finns fina diagram med sorptionskurvor för cellulosa och träfiber. Extra intressant här är att absorptionsförmågan för fukt ökar krafigt för RH >80%, vilket ju är fuktnivåer man gärna vill undvika inne i husvagnen (även om det är ofarliga i kyla). Sorptionsavfuktningen via materialets hygroskopiska fuktupptagning blir då extra verksam vid mycket hög relativ fuktighet!
Kanske är Thermocell bättre än mina nuvarande försök med träpellets? Men dess värmeisolering är negativ, då materialet ska värmas upp snabbt av solvärmen för att torka!
Trämaterial och Cellulosa verkar ha högre fuktabsorbtion per vikt än Silica Gel har!
Dock finns ett litet frågetecken för träpellets (för eldning), om absorbtionsförmågan för fukt påverkats, då den pressas vid hög temperatur för att binda samman.

Även Träguidens "Fuktinnehåll och sorptionskurvor" har fina sorptionsdiagram för några olika träslag och träprodukter.

2010-05-27
Jag tillverkade en mer tekniskt utformad solsorptionsavfuktare till min husvagn 2010-05-22, där jag av bomullstyg sydde ihop 14 tubformade kanaler av diameter 57mm och en total volym av ca 17L. Dessa fyllde jag med träpellets diam 8mm, vilket totalt kom att väga 11,3kg ihop färdigt.
Denna solsorptionsavfuktare placeras på bordet innanför frontfönstret som är vänt i söderläge, där jag har min husvagn parkerad. Vid soligt väder hinner då solsorptionsavfuktaren och dess träpellets bli uppvärmd rakt igenom med god marginal under en dag.
Värmen gör att det skapas en luftcirkulation upp från solsorptionsavfuktaren, så att den av värmen utdrivna fukten stiger mot taket och förs ut via självventilationens öppningar i takluckan. Samtidigt fås en cirkulation av luften och därmed delvis solvärmen inuti husvagnen. Även molniga dagar värms solsorptionsavfuktaren något, jfr solventil samt att det är varmare dagtid än nattetid.
Solsorptionsavfuktaren har med denna utformning en stor aktiv yta i kontakt med luften och därmed en stor förmåga att absorbera fukt när RH / RF i omgivande luft är högre än motsvarande jämnviktsfuktkvot i träpelletsen. När luftfuktighet absorberas i träpelletsen är det en kondensation av vattenånga och därmed frigörs lite värme, eventuellt tillräckligt mycket för att åstadkomma en svag luftcirkulation upp från solsorptionsavfuktaren för en aktivare avfuktning av luften än ren diffusion.

Solsorptionsavfuktare för husvagn, träpelletsfyllning
Solsorptionsavfuktare för husvagn, träpelletsfyllning
(Plastbacken med träpellets är det jag provat tidigare = indikationstest)
Solsorptionsavfuktare för husvagn
Solsorptionsavfuktar för husvagn, solvärmd från syd
(Svart tyg hade varit bäst, men hade denna tygstuv)2013-09-30
OBS! Träpellets avger små mängder kolmonoxid (CO), så en större mängd träpellets i ett dåligt ventilerat utrymme kan bli livsfarligt. Den mängd jag använt här i min lilla husvagn har inte fått mitt kolmonoxidlarm att larma där samt jag har inte kännt av det på något sätt. Men försiktighet bör iaktagas och man måste ta hänsyn till detta, speciellt om man vill skala upp principen för en solsorptionsavfuktare!
Detta är ny kunskap för mig och man kan läsa om det här:
- Träpellets är farligt att hantera
- Pellets kan döda
- Varning för livsfarliga pelletslager
- Pellets kan vara dödligt farliga
Jag vet inte om sågspån, kutterspån och annat liknande finfördelat trä medför samma risk, men det är nog troligt.
 
 

2010-08-29
Solsorptionsavfuktare för husvagn - funktion loggad
Solsorptionsavfuktare för husvagn - funktionen bevisad via temperatur- och fukt-loggning i husvagnen. (Diagram som A4 pdf-dokument)
Vid punkt (1) tas loggern och placeras under Solsorptionsavfuktaren, mot bordet, ungefär i mitte på fotot ovan till vänster. Vid punkt (3) tas loggern ut efter drygt ett dygn och placeras tillbaks i sitt normala fäste i husvagnen igen. Direkt när loggern placeras under den solvärmda Solsorptionsavfuktaren stiger RH och DP (1), vilket visar på att fukt håller på att torkas ur avfuktaren! På morgonen 2010-08-06 kl06:05 är det vid (2) lägst både för RH och DP medan om man jämför vid motsvarande tidpunkt 2010-08-07 är RH nära max (=normalt) samt DP som lägst, fast tydligt högre. Jämför man värdena för RH och DP vid tidpunkt (2) med motsvarande vid tidpunkt (3) syns tydligt Solsorptionsavfuktarens torkande förmåga på morgontimmarna! Skillnaden i RH är cirka 42% mot 60% och för DP 5°C mot 10°C vid lika Temp 18°C, vilket är en signifikant skillnad!

Träpelletsens 11kg kan vid en fuktkvotsändring motsvarande ca ΔRH 60% buffra ca 1L vatten! Då solvärmen vid soligt väder lätt värmer upp träpelletsen ΔT +20 - +25°C, så är en uttorkning av träpelletsen motsvarande ΔRH -60% realistiskt (referens).
Luft 20°C och RH 100% innehåller ca 17,3gr/m3 fukt, vilket innebär att vid en avfuktning av ΔRH -20% motsvarar 1L avfuktad vatten 289m3 avfuktad luft.
Luft 0°C och RH 100% innehåller ca 4,9gr/m3 fukt, vilket innebär att vid en avfuktning av ΔRH -20% motsvarar 1L avfuktad vatten då 1020m3 avfuktad luft. (referens)

Min lilla husvagn innehåller max 10m3 luft. På natten gissar jag att sjävventilation är under 5m3/h och så ifall skulle dessa siffror motsvara minst (5m3/h inkommande fuktig nattluft som avfuktas):
289m3 / 5m3/h = 57,8h respektive 1020m3 / 5m3/h = 204h avfuktningskapacitet tidsmässigt!
Antar man att solsorptionsavfukaren avfuktar 16h/dygn och resten fixar solvärmen direkt, så innebär detta 3,6dygns resp. 12,8dygns buffrad avfuktningkapacitet för ΔRH -20% som max, vid riktigt mulet väder där solsorptionsavfuktaren inte hinner återaktiveras (torkas) av solvärmen dagtid.
Men även de flesta mulna dagar kommer solsorptionsavfuktaren värmas av solvärmen minst ΔT +6°C, vilket innebär en torkning motsvarande ΔRH -30% och därmed bör den klara avfuktning på minst ΔRH -5% till -10% upprepat dygn efter dygn kontinuerligt de flesta dygn! (referens)
Som visats ovan så är det mindre mängd fukt, i vikt räknat, som behöver avfuktas vid svalare väder och därmed följer detta ganska väl tillgången på solvärme under året, gissar jag!
Driftsförsök pågår nu i min husvagn med uppföljande mätning via fukt/temp-logger.
Efter en dryg vecka kommer jag presentera diagram här. Sedan får mätningar till vintern visa hur denna konstruktiva utformning hanterar avfuktningen den mörkaste delen av året.

2010-05-28
Principen med en solsorptionsavfuktare kan även överföras till ett mer tekniskt system med en separat varmluftssolfångare och en eller två separata behållare med hygroskopiskt material typ träpellets eller motsvarande. Kan då användas till att avfukta t.ex. krypgrund, kallvind eller obebott fritidshus. För fritidshus kan en effektivare avfuktning fås än att bara blåsa in solvärmen!
Då trä är ett så billigt material för sorptionsavfuktning kan en stor mängd aktivt avfuktande material användas. På så sätt kan torkeffekt lagras från dagar med tillräcklig solvärme (även ljust molniga dagar) för att klara avfuktning enstaka dagar där solvärmen är otillräcklig samt nätterna.
Instressant är att sådan lagrad soltorkenergi kan lagras över stor tid utan förlust i motsats till ett värmelager.
Med två behållare med t.ex. träpellets kan man växelvis låta solvärmen torka den ena med uppvärmd uteluft, medan den andra torkar luften som cirkulerar igenom den från avsett utrymme. Med en lagom dimensionerad värmeväxlare kan värmen från solfångaren, som cirkuleras genom den regenererande torkbehållaren, återanvändas utan att värmeväxlaren fryser igen vintertid. Med värmeväxlare kan man ha en billigare mindre solfångare för samma torkeffekt.
Som alternativ till värmeväxlare kan större delen av luften cirkuleras genom solfångaren och det regenerande trämeterialet som slutet system, där bara en liten mängd av luftflödes byts mot ny uteluft kanske styrt via fuktgivare. Om detta eller värmeväxlare är mest optimalt, går att räkna på.
Driftskostnaderna för en soldriven sorptionsavfuktare blir bara för fläktarna.
Med B-hjulsfläktar kan energiförbrukningen hållas låg.
Vid system för krypgrundsavfuktning kan man se (Acetec.se broschyr) att risktiden för en krypgrund är April - November och då bör en rätt utformad solsorptionsavfuktning klara större delen av tiden. Korta stunder kan man stötta med lite elvärme, om man vill ha 100% säkerhet.
Att tänka på är att träpellets för eldning ofta faller sönder i sågspån om den blir för fuktig. Vid användning inne i kallställd husvagn har jag aldrig nått de fuktnivåerna. Annars kan ju t.ex. ett kutterspån liknande trämaterial användas.
För optimal drift kan ett tekniskt utformat solsorptionsavfuktningssystem styras med hjälpa av givare för relativ fuktighet, bl.a. med tanke på temperaturskillnad mellan uteluft och t.ex. luft i krypgrund.
T.ex. kan, vid varmare luft ute än i krypgrunden, luften från solfångaren först behöva cirkuleras runt genom trämaterialet för att varma upp det till uteluftens temperatur, innan den egentliga tork-/regenererings-fasen startas.

2010-05-25
Finns även möjlighet att impregnera t.ex. trämaterial med olika hygroskopiska salter, t.ex. Kalciumklorid, för att uppnå andra egenskaper vid använding i en Solsorptionsavfuktare. Kanske på så sätt även öka effektiviteten i torkförmåga per kg använt hygroskopiskt material?
Här finns plats för forskning!
Intressant är att man förr i tiden använde fönstervadd, svavelsyra i öppet kärl eller Renlav mellan fönstren på vintern för att undvika frost på ytterrutan. Renlaven (fönstervadden / svavelsyran) fick då en funktion lite liknande Solsorptionsavfuktare.

2010-05-25
Min uppfinning "Solsorptionsavfuktare" låter jag vara "Open Design" (Open Source Engineering ), fri för alla att använda (även kommersiellt) men önskar då att jag ges kredit för uppfinningen.
Jag har dock inte efterforskat om någon skyddat detta innan mig, så är upp till var och en att undersöka själva. Jag ger inga garantier att detta är OK att använda ur den synpunkten!
"Open Design" innebär att även kloner baserade på min idé här ska förbli "Open Design"!


Referenser & fakta om relativ fuktighet och mögelriskbedömning

Ett färskt examensarbete från Chalmers om "Fukt på kallvindar (2007:11)" ger nya tydliga fakta om vid vilka relativa fuktnivåer, temperaturer och tidsaspekter där risk för mögeltillväxt uppstår!

Vid en temadag om fuktmätning som Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola höll (se rapport) kan man se mögelriskdiagram över gransplint för 4 resp. 8 veckor relativ fukt / temp-belastning.
Mögelriskdiagram över gransplint
2009-10-11, infört diagram ovan

Den aktuella officiella uppfattningen i Sverige verkar nu vara att under gränsvärdet RH 75% för relativ fuktighet kan man känna sig trygg. Tidigare angavs ofta RH 70% som en säker gräns för mögelrisk men flera källor anger att den på senare tid justerats upp till 75%.

Vid relativ fuktighet RH >75% ger diagrammet (källa) respektive diagrammet (källa) som visar relationen mellan temperatur, relativ fuktighet och tid för tillväxt av mögelsvamp på trä och träbaserat material en bra referens.
Dessa mögelriskkurvor stämmer väl med mitt mögelriskdiagram här nedan, speciellt den för gransplintveden.

En kompis hittade en studie om fuktklimatet på kallvindar där man i riskbedömning enbart beaktade relativ fuktighet (RH, Relative Humidity) mätt som medelvärde för 14 dygn. Så är RH-medel < 70-75% som medelvärde under 14-dygn vid 20°C så kan man nog känna sig trygg!


Jag sammanfattar detta och lite annat jag läst om mögelrisk vid olika relativ fuktighet (RH) och får då fram diagrammet nedan över mögelrisk vid olika RH med varierande varaktighet (4 veckor, 8 veckor & konstant) samt vid olika temperatur:

Mögelriskdiagram Mold risk diagram
Diagram för att bedömma mögelrisken utifrån hygrometer-fuktvärde / temp i husvagn.
(För reglering / styrning av mögelsäker relativ fuktighet krävs säkerhetsmarginaler och lite annan hänsyn!)
OBS! En RH / temp kombination kan gå över en riskkurva några enstaka dagar utan att det betyder något, då etablering av mögelpåväxt är en långsam process!
Tiden över en riskkurva bör då dock vara markant kortare än tiden under!

Mögelsporer finns i all luft och tar lite tid på sig, som en överlevnadsstrategi, innan de börjar växa som mögel på en yta. Lite beroende på relativ fukt (RH) och temperatur-förhållanden. Tiden räknas i dagar och veckor. Mögelriskdiagrammet har därför tre kurvor för 4 veckors belastning av RH / temp, 8 veckors belastning respektive konstant belastning. Det är stor skillnad hur lång tid det tar att etablera mögelväxt på en yta beroende på RH / temp förhållanden. Eftersom mögel är en levande organism finns det inga exakta RH / temp / tid samband man kan gå efter, men diagrammet är en sund sammanfattning av kunskap och erfarenhet, troligen lite på säkra sidan.
Ytor förorenade av jord kan mögla vid något lägre relativ fuktighet (RH) än diagrammet visar!
Se även Risknivåer för FuktKvot

Utifrån dessa fakta väljer jag i fortsättningen att betrakta medelvärdet under 14 dygn för uppmätt relativ fuktighet RH <70% som fullt säkert och tryggt för inneklimatet i husvagnen!
Vid högre relativ fuktighet får man gå till diagrammet ovan och utvärdera. (vid 20°C)


OBS! Relativa fuktigheten (RH) vid mögelrisk gäller för den yta som det kan mögla på medan det man mäter med en hygrometer är luftens relativa fuktighet.
En yta som är kallare än luften man mäter får snabbt markant högre relativ fuktighet på ytan och kan mögla ändå trots säkra RH-mätvärden från hygrometern!


Svarta eller gröna fläckar är ofta mögel och ett tecken på att inneklimatet i husvagnen legat över mögelriskkurvorna i MögelRiskDiagrammet en längre tid!


Företaget Trygghetsvakten har utvecklat en metod för fuktsäker vind / krypgrund för hus som baseras på en fuktstyrning med huvudsaklig ventilationstyrning kompletterad med termisk avfuktning (dvs uppvärmning). När uteluften innehåller lägre fuktmängd (lägre daggpunkt temp) än luften på vinden / i krypgrunden ventileras dessa. Så är ofta fallet delar av dygnet.

Termisk avfuktning av utrymmena (uppvärmning) kopplas in när en dator utvärderat värdena för relativ fuktighet (RH) och temperatur i förhållande till tidsaspekten. På så sätt styrs klimatet i utrymmet till en säker nivå med kunskap baserat på groförutsättningarna för de flesta mögelsorter och rötsvampar.

Principen beskrivs bra i en kommentar hos bloggen Fuktig krypgrund?
Trygghetsvakten kommer inte att hålla den relativa fuktigheten konstant under 70 %.
Detta beror på att Trygghetsvakten mäter tre olika värden:
* Relativ fuktighet
* Temperatur
* Tid
Dessa olika faktorer behöver mögel för att kunna tillväxa.
Trygghetsvakten kan släppa upp den relativa fuktigheten till 85-90% beroende på temperaturen och den relativa fuktigheten i utrymmet.
Under en viss temperatur och under en viss tid (dagar till månader) ligger mögelsporer i träda. Klimatet måste vara stabilt gynnsamt över tid innan mögelsporer gror. Detta är en slags överlevnadsinstinkt hos möglet, precis som hos alla andra varelser.
Trygghetsvakten har programmerats efter ingående forskning som gjorts på ett antal ställen i världen. Detta är hemligheten bakom Trygghetsvakten energisparande funktion.Några andra länkar:
- Humidity Formulas
- Daggpunkt Fuktreglering för säker fuktnivå i byggnader
- Fakta om Fukt
- Träullit - cemtentbunda träullsplattor för utjämning av relativ fuktighet (RF/RH)
- Mold Growth Prediction by Computational Simulation - Diagram för mögels grotid
- TrygghetsVakten - den intelligenta avfuktaren - Teorin bakom Trygghetsvakten, så fungerar det.
- Assessing Mold Risks in Buildings under Uncertainty - "Bibeln" över när mögel börjar gro!
- Google: LIM isopleth diagram mould growth - Internetsökning
- Avfuktningsteknisk materialhandbok (ATH) - Med bl.a. RH-medelvärden för hela landet, hela året.
- DataLogger, Temp / Relativ Fuktighet - Några olika i varierande prisklass hos ISN.
- DataLogger, Temp / Relativ Fuktighet - Några olika i varierande prisklass hos Conrad.se.
- Analys av fuktvandringen i båtmadrasser - Teoretisk analys av fukt i skummad båtmadrass!
- "Cellulosaisoleringens fuktegenskaper" - Diagram med sorptionskurvor för cellulosa & träfiber!
- "Fuktinnehåll och sorptionskurvor" - Fina sorptionsdigram för olika träslag och trämaterial!
- "AvfuktningsTeknisk materielHandbok (ATH)" - Allt om fuktskydd och fuktens inverkan (FMV)!
- "Stora fuktskolan – allt du behöver veta om fukt och fuktskador" - Hos: Vi i Villa! (ref. fuktkvot)
- Googelsökning: datalogger fukt temp USB - Hitta dataloggers på Internet! Finns mycket nu!
- Datalogger fukt temp USB samt Fuktkvotmätare - Säljs av Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB!
- Broschyr DT 171 Temp-fuktlogger (USB) - Fuktloggern från Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB!
- MicroDAQ.com - Basic Temperature and RH Data Loggers - stort utbud här!

Säkra fuktklimatet i husvagn / husbil

2010-11-08
OBS! De flesta fuktskador orsakas av vatten och fukt som kommer utifrån. Inte infrån. Och den utifrån kommande fukten stoppar man inte med värme inne i vagnen, den läcker in via typ otätheter i tätade skarvar. Så nedan förslag handlar främst om att hålla insidan med textilier etc fräsch.

Husvagn uteförvarad utan anslutning till 230V: (Avsnittet omarbetat 2010-05-25)

1. Utnyttja "termisk avfuktning" så mycket som möjligt, dvs släpp in så mycket solvärme som möjligt genom fönster och försök välj en uppställningsplats som ger mycket solvärme.

2. Idealet vore dessutom fläktstyrd ventilation driven av solpanel och styrd av daggpunkt-temperaturgivare ute och inne, så att när daggpunkten är lägre ute än inne ventilerar fläkten. Sådana givare är tyvärr väldigt dyra och därför är det inte praktiskt möjligt.
Erfarenhet (RH-mätningar) från min husvagn visar att om bara tillräckligt med sol släpps in och man har sjävventilationen öppen så räcker detta för att ventilera ut upptorkad fukt ur vagnen.
I en stor husvagn med mindre fönsteryta (relativt) kan det eventuellt förstärkas enligt punkt 4 nedan.

3. En fläkt driven av solpanel som utjämnar den solvärmda temperaturen mellan tak och golv och på så sätt fördelar solvärmen jämnare i husvagnen är bra för den termiska avfuktningen och för dämpning av höga RH-värden genom fuktbuffring (pga mest träinredning lågt i husvagnen).
Det skulle även förstärka den av solvärme drivna självventilationen som effektivt ventilarar ut fukten!
I en stor husvagn förbättrar detta även den interna luftcirkulationen inne i husvagnen (= utjämning).
(Detta förbereder jag att installera i min husvagn.)

(4.) Eventuellt också en fläkt driven av solpanel som ökar ventilationen i husvagnen, eftersom hög daggpunkt och solvärme verkar sammanfalla väl. Loggerdiagrammet från 10 dygns loggning ovan ger indikation på detta. Gäller bara att inte temperaturen sänks för mycket inne så att uttorkningen (lågt RH) av träinredningen dämpas, då RH höjs av sänkt temp men sänks av uteluft in i vagnen med lägre daggbunkt. Skulle hjälpa till att ventilera ut fukt som avges från fuktbuffring i trä från främst nätter eller vid riktigt mulna perioder. Direktdrift av fläkt från solpanel gör att fläktventilationen bara sker när den gör nytta. Detta kan fungera som ett billigt alternativ för punkt "2.".
(Se även den ändrade punkt "2." ovan! Jag tror denna funktion / punkt är helt onödig.)


5. Skapa en Solsorptionsavfuktare, enligt ovan, med 10-20kg torr träpellets (alt träbriketter, sågspån) i tygpåsar, papperskassar eller öppna plastbackar. Bör då spridas ut i vagnen så fukten får kort sträcka att diffundera. Klart bäst effekt fås om träpelletsen värms av direkt soljus så lång tid som möjligt under dagen. Dämpar då de högre RH-värdena genom sin fuktupptagning och torkas ut av solvärmen - förutsätter då en dygnsvariation av RH i husvagnen dvs uteförvaring / solvärme. (Provar detta sedan 2008-04-05, verkar ge bra effekt se mer ovan i diagram...)

 

Soluppvärmning + fuktbuffring (se högre upp på sidan) + självventilation driven av soluppvärmningen ger i min husvagn tillräckligt bra resultat.
Diagrammen ovan från min husvagn visar tydligt att när självventilationen är som starkast (högst temp inne) så är även DaggPunkten som högst, dvs då ventileras effektivt fukt ut ur husvagnen!
En Solsorptionsavfuktare baserad på 10-20kg träpellets i husvagnen stärker effekten märkbart.

Husvagn med tillgång till 230V anslutning:

1. Det perfekta här vore en energisnål "termisk avfuktning" som den Trygghetsvakten säljer för husvindar, fast anpassad till ett mindre format för husvagn och där man utnyttjade husvagnens befintliga 230V värmesystem.
Nyhet (2008-02-28): Nu finns en temperaturkompenserad smart hygrometer på marknaden, HygroPro, som arbetar efter likartade principer som mitt MögelRiskDiagram här ovan!
Med HygroPro kan man värma husvagnen bara precis så mycket som behövs för att hålla den Relativa Fuktigheten RF (RH) lagom under nivån där risk för mögel och liknande fuktproblem kan uppstå.
HygroPro är mikroprocessorbaserad med inbyggd kunskap om vilken kombination av temperatur och Relativ Fuktighet som är säker! Kopplad till elvärme värmer den bara precis så mycket som behövs för att säkert undvika fuktproblem inne i t.ex. en husvagn. Sparar därmed mycket energi samt för en husvagn kan även problemet med isbildning på vintern minimeras!
Det innebär även att man drar maximal nytta av solvärmen dagtid och värmer mindre då.
Värmer även mindre, eller inget alls, vid torrt väder och mer vid fuktigt väder med full automatik.
Vid vintercamping kommer HygroPro, när vagnen ska lämnas "kallställd", att sänka värmen i den takt det går för att undvika för hög RF från varm luft eller eventuellt indragen fukt i vagnen!
Vid kallare än några minusgrader bör HygroPro inte värma alls, då det inte är någon mögelrisk då!
(Motsvarande gäller om HygroPro används för basvärme i en sommarstuga, tiden man inte är där!)

2. Jag har hört en del som har en konstant (utan termostat) elvärme inuti husvagnen på 100W-300W, lite beroende på husvagnsstorlek, och därmed hela tiden höjer temperaturen inuti vagnen några grader över uteluften. Det sänker RH något och ger en s.k. termisk avfuktning.
I tabellen nedan kan man se att redan en måttlig temperaturhöjning på +3°C sänker RH med 17% och +5°C sänker RH hela 26%! Så en svag konstant värme är effektivt för att hålla husvagnen torr.
Min gissning är att en temperaturhöjning över omgivningen i snitt på +2°C - +3°C är helt tillräckligt!

Ökning av temperatur Sänkning av RH / RF
+ 1 °C - 6 %
+ 2 °C - 12 %
+ 3 °C - 17 %
+ 4 °C - 22 %
+ 5 °C - 26 %
+ 6 °C - 30 %
+ 7 °C - 34 %
+ 8 °C - 37 %
+ 9 °C - 41 %
+ 10 °C - 44 %

Tabellfakta från Ljungby Fuktkontroll & Sanering.


Kom gärna med synpunkter, förslag och tips via FrittLiv´s Gästbok / Kontakt!


Risknivåer för fuktkvot samt jämförelse med Relativ Fuktighet (2010-08-29)

Risknivåer för fuktkvot vid 20°C, för andra temperaturer - jämför med mitt MögelriskDiagram.


Fuktkvot i trä - Risknivåer vid 20°C
7% 9% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 30%
Acceptabla Mätvärden Mögelrisk "Gräns"
Husvagn
Fuktmätning
Mögel - Rötsvamp
I det fukttest-protokoll jag har på min husvagn står det:
- Mätvärden överstigande 15% i väggar och 20% i golv noteras.
- Onormalt förhöjda mätvärden i förhållande till genomsnittsvärden noteras.
- Noterade mätvärden ska vara uppmätta med Protimeter Mini C (bruksanvisning).
En del påstår dock att en fuktkvot på upp till 25% ska anses som OK runt hjulhusen och i golvens hörn i en husvagn...
Jag vet inte riktigt, själv tycker jag det låter på tok för högt... Måste vara stor risk för rötskador!
OBS! Man kan ej mäta fuktkvot på fruset trä dvs i minusgrader!
Så ett fuktest gjort på en husvagn på vintern är inte tillförlitligt!

Översättningstabell: Relativ Fuktighet till Fuktkvot, ungefärliga värden
RH luft, Relative Fuktighet 35% 45% 55% 65% 75% 80% 85% 90% 94% 96% 97% 98%
Fuktkvot Trä 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
(Källa: Fuktkvotsmätare och mätvärden gällande fuktkvot)

GMI 15

2010-09-03
Jag använder en fuktindikator typ GMI 15 (1) / GMI 15 (2) (GMI 15 manual), vilken säkert inte är ett precisionsinstrument men tror jag kan göra hyfsade relativa mätningar. Dvs jag jämför mätresultat för olika ytor i husvagnen och ser om jag har förhöjda värden någon stans. Mätprincipen är kapacitiv.
OBS, denna typ av oförstörande mätare reagerar på metall inuti väggarna.
GMI 15 mäter upp till 30mm in i konstruktionen och kan ge lite olika värden för tunn plywoodskiva respektive över tjockare mer massiv träregel. En fördel är att jag kan mäta ned genom plastgolvmattan i husvagnen. Nackdelen är att givaren sitter en bit in under mäthuset, så jag kan inte mäta ända ut i hörn eller upp mot takvinkeln.


Relativ Fuktighet utomhus olika säsonger - referenser årstidsvariation

Den relativa fuktigheten RH/RF varier stort med årstiderna och skiljer även mellan södra och norra Sverige! Jag har sett generella siffror som anger ett snitt utomhus för de olika årstiderna på RH 85-95% under vintern och RH 55-65% under sommaren.

Fuktkvotsdiagram
Fuktkvotsdiagram (källa)
(Bilden använd med tillstånd av copyright innehavaren.)
Relativ Fuktighet Vinter/Sommar
RH Typvärden vinter/sommar (källa, Mer om fukt kan du läsa om hos Ljungby Fuktkontroll & Sanering)
(Bilden använd med tillstånd av copyright innehavaren.)


Man kan även se utförliga tabeller och diagram i Avfuktningsteknisk materialhandbok (ATH) från FMV - med bl.a. RH-medelvärden för hela landet, fördelade på olika tider på dygnet under hela året. Tabellerna är mycket detaljerade.

Liten husvagn = Stora upplevelser längs vägen!
Webpage: server time: 40.3 ms, (incl. log: 14.2 ms) ||