FrittLiv´ Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Mina banners för nedladdning till länkbyte / bannerbyte

Här har jag skapat mina banners i några standardformat som är vanliga på Internet.
Länka till: href="http://frittliv.autonomtech.se/"

Plug 80x15 px
Link to plug
Button 88x31 px
Link to button
Stamp 39x45 pxLinkis 150x20 px
Link to linkis
Quilt 130x130 px
Banner 468x60 px
Link to banner
Banner 468x60 px
Link to banner

Ladda ner den banner du önskar genom att högerklicka på bannern och välj ladda ned bild i menyn.
OBS! Direktlänka inte till mina banners.
Direktlänkning stjäl av den bandbredd jag betalar för till min webbplats.

Extern länk

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 548 av personer² & 1154 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 16 av personer² & 40 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 11 personer², 17 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 2.4/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 297 personer², 265 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.8/person², 4.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 18 av personer² & 38 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 9.9 personer² & 8.8 robotar²
- Robotar utgör 67.8% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 295 av personer, 2018-05-28
- Max unika besökare/24hr: 148 personer, 2018-05-28
- Max webbsidor/30dygn: 5168 av personer, 2018-08-06
- Max unika besökare/30dygn: 2663 personer, 2018-08-06
  Max statistik loggad sedan: 2017-12-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 58.3 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 21.7 (ms), inclusive Includetime: 4.9 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 115 ms, (incl. log: 86.7 ms) || Liten husvagn = Stora upplevelser längs vägen!