FrittLiv´ Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

NYHETER

Svensk Dagspress, Veckotidningar & etc

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 548 av personer² & 1175 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 16 av personer² & 61 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 11 personer², 17 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 3.6/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 297 personer², 265 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.8/person², 4.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 18 av personer² & 39 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 9.9 personer² & 8.8 robotar²
- Robotar utgör 68.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 295 av personer, 2018-05-28
- Max unika besökare/24hr: 148 personer, 2018-05-28
- Max webbsidor/30dygn: 5168 av personer, 2018-08-06
- Max unika besökare/30dygn: 2663 personer, 2018-08-06
  Max statistik loggad sedan: 2017-12-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 49.2 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 5.6 (ms), inclusive Includetime: 2.4 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 71.3 ms, (incl. log: 58.3 ms) || Liten husvagn = Stora upplevelser längs vägen!